ارزش صادرات غیرنفتی کشور در 3 ماهه نخست سال جاری به 9 میلیارد و 751میلیون دلار و واردات به 9 میلیارد و 395 میلیون دلار رسید.

دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اعلام کرد: بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سالجاری صادرات غیرنفتی ایران 1.65 درصد افزایش یافت، در حالی که واردات کشورمان در همین مدت 11.26 درصد کاهش داشته است.

در این مدت 21 میلیون و 699 هزار تن انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به ارزش 9 میلیارد و 751میلیون دلار صادر و 6میلیون و 603هزار تن انواع کالا به ارزش 9میلیارد و 395میلیون دلار وارد کشور شده است. بنابراین گزارش، مقایسه ارزش کل صادرات غیرنفتی و واردات حاکی از رشد 356میلیون دلاری صادرات غیرنفتی کشورمان در برابر واردات طی مدت یاد شده است.

صادرات

عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل متانول (الکل متیلیک) به ارزش 349میلیون دلار، سنگ‌آهن بهم‌ فشرده نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش 297 میلیون دلار و قیر نفت به ارزش 292 میلیون دلار بوده است.

این گزارش در خصوص ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می‌افزاید: در سه‌ماهه نخست سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، 2میلیارد و 96میلیون دلار به میعانات گازی، 2میلیارد و 542میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 5میلیارد و 112میلیون دلار به سایر کالا ها اختصاص داشته است.

همچنین بررسی ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد، میزان صادرات میعانات گازی در این مدت با 15درصد کاهش مواجه بوده، در حالیکه صادرات محصولات پتروشیمی بیش از 8.8 درصد و سایر کالاها 6.88 درصد رشد یافته است.

بیشترین میزان کالاهای صادراتی به کشورهای چین به ارزش یک میلیارد و 712میلیون دلار، عراق به ارزش یک میلیارد و 429میلیون دلار، امارات متحده عربی 884میلیون دلار، افغانستان 675میلیون دلارو هند به ارزش 621میلیون دلار بوده است.

واردات

در 3 ماهه نخست سال جاری همچنین 6میلیون و 603هزار تن کالا به ارزش 9میلیارد و 395میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش 26.11 درصد و از حیث وزن 29.83 درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش عمده کالاهای وارداتی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش 609 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد به ارزش 460 میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 382میلیون دلار، دانه ذرت دامی به ارزش 252میلیون دلار و شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش 162 میلیون دلار بوده است.

5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است.

بر اساس این گزارش در این مدت یک میلیارد و 785میلیون دلار انواع کالا از امارات متحده عربی، یک میلیارد و 744میلیون دلار از چین، 982میلیون دلار از هند، 923میلیون دلار از جمهوری کره و 865میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.