وزیر امور زیر ساخت‌های رژيم صهيونيستي با ابراز تأسف شديد نسبت به موضع دوگانه غرب عليه ايران گفت: از دیدن این که اروپا در مورد ایران دودوزه بازی می کند و 1200 شرکت اروپايی با ایران همکاری می کنند، متأسفم.

به گزارش هاآرتص، بنيامين بن‌اليعاذر با انتقاد از سياست‌هاي بدون تأثير و بي‌فايده غرب عليه ايران و دوگانگي رفتار و عمل اروپايي‌ها اظهار داشت: چرا صبح در قبال ايران قطعنامه صادر و اعلام مي كنيد، شب كه مي‌شود بيش از هزار شركت اروپايي با ايران قرارداد تجاري مي‌بندند؟

وي افزود: احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران غرب را ضعيف و مضحك مي‌خواند، زيرا او مي‌داند كه همه به نفت و پول نفت ايران احتياج دارند.

اين وزير رژيم صهيونيستي در ادامه گفت: اسرائيل نبايد به تنهايي خود را در جبهه مقابل ايران قرار داده و بيشترين صدمه را متحمل شود.

وي ادامه داد: اكنون بيش از 42 سال است كه در مناطق تصاحب شده ساكن هستيم اما شرايط روز به روز بد و بدتر مي شود، بايد بنشينيم و به توافقي برسيم.

بن‌اليعاذر تأكيد كرد: باراك اوباما نه بوش است، نه كلينتون و نه كارتر. نگاه او به جهان متفاوت است، اين شانس ماست كه اوباما انتخاب شد زيرا با استفاده از اين شرايط مي‌توانيم بر آشفتگي‌هاي دروني خود چيره شويم. چرا اسرائيل بايد به‌واسطه امريكا هويت پيدا كند؟ من نمي توانم اسرائيل را بدون امريكا تصور كنم. اسرائيل قدرتمند يكي از مهمترين اهداف و مورد نظر امريكاست.