این بار مسابقه‌ای در کار نبود. پرچم‌های ایران اما در ورزشگاه بزرگ آزادی همنوا با بهار، سرود آمدن می‌خواندند.

سرانجام به رغم تمام حاشیه سازی ها 28 فرودین مراسم تجلیل از خادمان سفرهای نوروزی برگزار شد. همان طور که انتظار می رفت تیتر یک اکثر روزنامه های صبح امروز به این موضوع اختصاص یافت در این میان روزنامه خورشید با تیتر صداو سیما چشم دیدن آزادی را نداشت به مراسم آزادی پرداخته است. این روزنامه در بخشی از گزارش خود نوشته است:

طبقه اول ورزشگاه پر بود مردم از زن و مرد و پیر و جوان همچنان می‌آمدند. جای گزارشگران سیمای فوتبال‌زده خالی بود که بگویند بسیاری از اینها و آنها که آمده‌اند برای نخستین بار است که پای به ورزشگاه آزادی گذاشته‌اند. خبری از شعارهای هواداران قرمز و آبی نبود. آنها آمده بودند و با خیال راحت روی سکوهای ورزشگاه نشسته و مجبور نبودند گوش‌های فرزندان خود را بگیرند، مبادا که حرف رکیکی بشنوند؛ آنجا که خیلی‌ها فکر می‌کردند ورزشگاه آزادی جای تجلیل از مردم نیست. آنجا که خیلی‌ها نگران چمن ورزشگاه آزادی بودند که مبادا زیر پای آنهایی که آمده بودند، خراب شود. آنجا که خیلی‌ها می‌گفتند این همایش انتخاباتی است. می‌گفتند ما مخالف برگزاری آن هستیم اما امنیتش را برقرار می‌کنیم.

اما آنها (خادمان مردم در سفرهای نوروزی) دعوت شده و آمده و تجلیل شدند و گوش‌شان هم بدهکار آن همه شعارهای حاشیه‌ای و دروغ‌پردازی‌های مخالفان دولت درباره انتخاباتی بودن این همایش نبود. همایش بزرگ برگزار شد. رئیس‌جمهور آمد. مسئولان آمد. سکوها پر شد اما خبری از انتخابات و شعارهای آن نبود؛ همچنان که خبری از رسانه ملی و انعکاس این دیدار ملی و شور و حرارت این تجلیل بزرگ نبود. به تعبیری جای چشم‌های شیشه‌ای رسانه ملی برای پوشش واقعی این رویداد مهم خبری در ورزشگاه آزادی خالی بود.