کارشناس تلویزیون دولتی آمریکا بدون هیچ اشاره ای به تجاوزهای صورت گرفته به کارمندان زن در این شبکه ، مدعی شد ایران در زمینه 'امنیت زنان در محیط کار'و سایر مؤلفه های امنیت اجتماعی اصلا پیشرفتی نداشته و باید از شرایط فعلی ایران، به 'شرایط قبرستانی' تعبیر کرد!!

تلویزیون فارسی صدای آمریکا (VOA) شنبه 26فوریه (6 اسفند) «امنیت اجتماعی در ایران» را موضوع یکی از برنامه های گفتگو محور خود قرار داد. در این برنامه که مطابق انتظار، تلاش می کرد جامعه ایران را ناامن جلوه دهد، "مجید محمدی" کارشناس مهمان، با اشاره به این مطلب که "امنیت زنان در محیط کار" یکی از مهمترین مؤلفه های امنیت اجتماعی است، مدعی شد: «کشور ایران در این زمینه و سایر مؤلفه های امنیت اجتماعی اصلا نتوانسته پیشرفتی داشته باشد و باید از شرایط حال حاضر ایران، به "شرایط قبرستانی" تعبیر کرد.»!!
فارغ از اینکه شواهد گویایی برای رد ادعای نادرست و مغرضانه کارشناس صدای آمریکا در مورد جامعه ایران قابل ارائه است، نباید از این نکته غافل شد که ادعای یادشده در شبکه ای مطرح می شود که از قضا دو تن از مجریان زن همان شبکه به نام های "الهام.س" و "نگار.م" در محیط کار خود یعنی ساختمان صدای آمریکا قربانی تجاوز و سوءاستفاده جنسی شدند. نفر اول که از مجریان برجسته و محبوب شبکه بود، به دادگستری ایالات متحده شکایت برد اما صدایش به جایی نرسید و اخراج شد و عاقبت کارش به بازی در آگهی های تبلیغاتی دست چندم کشید. دومین نفر هم به شهادت مادرش بر اثر حجم فشار و تهدید، ناچار شد برای از دست ندادن شغل خود از پیگیری شکایتش در مراجع قضایی آمریکا صرف نظر کند.
حال باید از این کارشناس پرسید که اگر شرایط ایران قبرستانی است پس برای وضعیت صدای آمریکا باید چه تعبیری به کار برد؟!