در آستانه فرا رسیدن ۳ آذر، و پایان فرصت یک ساله مشخص شده برای توافق هسته‌ای، و با توجه به برخی اخبار نگران کننده مبنی بر خطر واگذاری تمام برگ برنده های ملت ایران در مقابل وعده های پوچ و غیرواقعی طرف غربی برای رفع تحریم ها، همایش «منهای عزت، به علاوه تحریم» به همت کمیته صیانت از منافع ایران برگزار شد که مشروح گزارش آن قبلاً تقدیم شد.

در ادامه صوت کامل سخنرانی اساتید را در این همایش ملاحظه می کنید.

  صوت شعرخوانی علی مودب + پیام ایشان به همایش - کیفیت پایین (اندازه فایل: 2.0 MiB)

  صوت شعرخوانی علی مودب + پیام ایشان به همایش - کیفیت متوسط (اندازه فایل: 3.7 MiB)

  صوت شعرخوانی علی مودب + پیام ایشان به همایش - کیفیت بالا (اندازه فایل: 7.2 MiB)

  سخنرانی سید حمید روحانی در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت پایین (اندازه فایل: 8.8 MiB)

  سخنرانی سید حمید روحانی در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت متوسط (اندازه فایل: 17.4 MiB)

  سخنرانی سید حمید روحانی در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت بالا (اندازه فایل: 34.6 MiB)

  سخنرانی حجت الاسلام رهدار در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت پایین (اندازه فایل: 4.1 MiB)

  سخنرانی حجت الاسلام رهدار در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت متوسط (اندازه فایل: 8.0 MiB)

  سخنرانی حجت الاسلام رهدار در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت بالا (اندازه فایل: 15.8 MiB)

  سخنرانی دکتر کریمی قدوسی در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت پایین (اندازه فایل: 5.9 MiB)

  سخنرانی دکتر کریمی قدوسی در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت متوسط (اندازه فایل: 11.7 MiB)

  سخنرانی دکتر کریمی قدوسی در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت بالا (اندازه فایل: 23.1 MiB)

  سخنرانی دکتر ظهره وند در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت پایین (اندازه فایل: 2.7 MiB)

  سخنرانی دکتر ظهره وند در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت متوسط (اندازه فایل: 5.3 MiB)

  سخنرانی دکتر ظهره وند در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت بالا (اندازه فایل: 10.3 MiB)

  سخنرانی حجت الاسلام موسوی نژاد در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت پایین (اندازه فایل: 4.2 MiB)

  سخنرانی حجت الاسلام موسوی نژاد در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت متوسط (اندازه فایل: 8.3 MiB)

  سخنرانی حجت الاسلام موسوی نژاد در همایش منهای عزت، بعلاوه تحریم - کیفیت بالا (اندازه فایل: 16.3 MiB)

در همین زمینه بخوانید:

گزارش تشریحی همایش«منهای عزت+تحریم»

"Our President, analytical news site"