علی یونسی در گفتگو با ماهنامه نزدیک به موتلفه اظهارکرد: جریان «غیراهلی» احمدی نژاد در برابر دو جریان «اصیل» اصلاح طلب و اصولگرا تاب نیاورد ضربه ای که احمدی نژاد به اصلاح طلبان و اصولگرایان زد سنگین بود.

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ علی یونسی، مشاور و دستیار ارشد حسن روحانی مصاحبه مفصلی را با ماهنامه «چهل و دو» از نشریات اقماری حزب موتلفه انجام داده است.

در این مصاحبه نکات پراهمیتی درباره ساختار اشرافیت موجود در کشور که حول محور آیت الله هاشمی رفسنجانی پدید آمده، مطرح شده است.

علی یونسی در بخشی از این مصاحبه می گوید: «این «بهترین» حالت برای کشور است که «قدرت» بین دو گروه «دست به دست» شود، اما «احمدی نژاد» همه قواعد این دوجریان را به هم ریخت.همه را به رینگ برد و «منهدم» کرد. دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا احساس کردند جایی برای رقابت به خودشان نمانده و باید با جریان «غیراهلی» احمدی نژاد رقابت کنند. احساس کردند «غریبه ای» وارد شده که باید علیه او متحد شد.»

وزیر اطلاعات سید محمد خاتمی می افزاید: «جریان غیراهلی احمدی نژاد در برابر این دو جریان اصیل تاب نیاورد چون جریان احمدی نژاد یک جریان بی اصالت بود اما جریان هاشمی یک جریان «ریشه دار» پنجاه ساله است ... البته الان هر دوجریان اصلاح طلبی در کما هستند. احمدی نژاد هر دو جریان را شوکه کرده و هنوز قد راست نکرده اند. ضربه ای که احمدی نژاد به اصولگرایان و اصلاح طلبان زد سنگین بود. این دو جریان هنوز هویت اصلی قبل از احمدی نژاد را پیدا نکرده اند و از آن ضربه گیج هستند.»

دستیار ارشد رئیس دولت یازدهم خاطرنشان می کند: «احمدی نژاد فرصت رییس جمهور شدن دوباره را از دست داد. جریان احمدی نژاد به عنوان مسلط و غالب دیگر هیچ گاه به وجود نخواهد آمد.»

منبع: دولت بهار