نماینده شورای نظارت در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی با بیان اینکه بعد از پایان مناظره روز جمعه گفت‌وگوی مفصلی با رئیس سازمان صداو سیما داشتیم، گفت: ایرادات و اشکالات کار به آقای ضرغامی گفته شد و قرار شد برای برنامه بعدی نظر نمایندگان کاندیداها گرفته شود.

سیدرمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با مهر، درخصوص شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی 8 کاندیدای ریاست جمهوری که جمعه شب از شبکه اول سیما پخش شد، اظهار داشت: ما به عنوان کمیسیون تبلیغات انتخاباتی نقشی در طراحی این برنامه نداشتیم و حتی یک ساعت قبل از آغاز برنامه متوجه این شیوه برگزاری شدیم.
وی افزود: این در حالی است که مکرراً درخواست کرده بودیم که به ما شیوه برگزاری را اعلام کنند حتی اسامی مجری‌ها را هم به ما نگفتند و ما از طریق پیامک متوجه شدیم.
نماینده شورای نظارت در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد: زمانی که آقای ضرغامی برای کاندیداها شیوه برگزاری مناظره‌ها را توضیح داد متوجه روند برگزاری شدیم و همان زمان، کاندیداها هم به این شیوه اعتراض کردند.
کیاسری گفت: پس از پایان مناظره، جلسه مفصلی با آقای ضرغامی داشتیم و ایرادات و اشکالات کار به وی گفته شد و از آقای ضرغامی خواستیم تا تجدید نظری در برنامه بعدی مناظره‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: ما به لحاظ محتوایی نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم و صرفاً درخصوص تبلیغات نظارت داریم و شکل و ساختار برنامه‌ها مربوط به خود صداوسیما است. اما قرار شد صداوسیما برای برنامه‌های بعدی نظر نمایندگان کاندیداها را بگیرد. البته اگر با ما هم مشورتی داشته باشند نظرات خود را به آنان ارائه خواهیم داد.
نماینده شورای نظارت در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در گفت‌وگو با آقای ضرغامی مطرح شد ایرادات بخش دوم مناظره بود. این شکل از مناظره که کاندیدا باید پاسخ بلی و خیر بدهد مناسب نبود و تاکید شد باید به کاندیدا فرصت داده می‌شد تا استدلال و توضیح خود را بیان کند. همچنین خواسته شد تا در بخش تصاویر هم تغییراتی داده شود.
کیاسری گفت: آقای ضرغامی هم وجود این ایرادات را پذیرفت.