دو تن از مشاوران فراری سران فتنه طراح این تجمعات هستند.

جریانات ضد انقلاب در خارج از کشور برنامه ریزی گسترده ای برای تجمع در برابر مراکز خبر ساز و برخی دفاتر بین المللی انجام داده اند.

اخبار تازه ای از محافل ضد انقلاب در اروپا وآمریکا دریافت شده که حکایت از این دارد که اپوزیسیون یا همان جبهه متحد ضد انقلاب ( با مرام وایدئولوژی های انحرافی و وابستگی های مختلف ) پس از اینکه از لشکر کشی منافقین از 25 بهمن به بعد نتیجه ای بدست نیاورده وفضای تبلیغاتی خود ساخته کفاف خواسته های مثلث آمریکا ، اسرائیل وانگلیس را با آنچه که منحرف کردن اذهان عمومی مردم دنیا از قیام مردم کشورهای عربی علیه دیکتاتور های وابسته به استکبار بوده است نداده است و از سوی دیگربا اذعان به اینکه مراسم چهار شنبه سوری نیز نمی تواند موج مورد نیاز را فراهم آورد (چراکه حمایت مردم از نظام قدرت مانور وخبر سازی را از آنها خواهد گرفت ) در طرح جدیدی اعلام داشتند "حال که در داخل توان تحرک نداریم و نظام هرحرکتی را به راحتی سرکوب می نماید ، فضارا تغییر داده و از پتانسیل همه مخالفین نظام در خارج از کشور بهره برداری نموده و با تظاهراتهای پردامنه و تجمع در برابر مراکز خبر ساز همچون دفاتر سازمان ملل ، تمام نگاه ها را به سوی خود جلب خواهیم کرد."
بنابراین گزارش گفته می شود ، مجموعه از فواحش و رقاصه ها و انواع گروه های 3 تا 7 نفره ، فراریها ونمایندگان فتنه و سایر مواجب بگیران سرویس های اطلاعاتی غربی به این فراخوان پاسخ مثبت داده و ظاهرا قرار است با دردست داشتم تصاویری از سران فتنه و .... وبا استفاده ازنمادهای سبز وبا هماهنگی با رسانه های آمریکا ، اسرائیل وانگلیس در اولین فرصت این تجمع ها شکل بگیرد .
لازم به ذکر است اردشیر امیر ارجمند و مجتبی واحدی دوتن از مشاوران فراری سران فتنه و یک روحانی وابسته به حلقه ماسونی لندن (کدیور) طراح این کارناوال هستند.