آقای مهندس مشایی بلافاصله گفتند :«ما هیچ شناختی از عقبه فکری و ارتباطات داخلی و خارجی آقای بابک زنجانی نداریم و ارتباط او با نهادهای زیرمجموعه دولت ، نظیر بانک مرکزی ، وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی صرفا محدود به دور زدن تحریم ها و تسهیل انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل است که آنهم با تاییدیه و نظارت وزارت اطلاعات صورت میگیرد ، ضمن اینکه اخبار و گمانه زنی هایی هم از ارتباط او با … دریافت کرده ایم .

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از پایـگاه جـوان انقـلابی، دکتر عبدالرضا داوری در صفحـه فیـس بوک خود نوشت :

اوائل مـرداد ۹۲ و در روزهـای پایانی دولـت دهم مجـوز انتشـار یک نشـریه اقتـصادی را از هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کــردم. همـان روز پـس از تمـاس تلفنی جناب دکـتر محـمدزاده معاون مطـبوعاتی وقـت و اعـلام خبر صدور مجـوز، در جلسـه ای خـدمت جناب مهنـدس مشــایی بودم و از ایشان در مورد خط مشی نشریه ام سوالاتی داشتم. در پایان گفت ‪و ‬ گو چون تصور می کردم آقای بابک زنجانی ارتباط خوبی با دولتمردان دولت دهم دارد، به جناب مهندس مشایی گفتم : آقای بابک زنجانی اخیرا در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از جمله حمایت از فوتبال و سینما اسپانسرینگ باشگاه راه آهن و ساخت فیلم سینمایی مثل هیچ کس سرمایه گذاری کرده است آیا در همین راستا می شود بر حمایتهای آقای بابک زنجانی در مسیر انتشار نشریه حساب کرد یا نه ؟
آقای مهندس مشایی بلافاصله گفتند :«ما هیچ شناختی از عقبه فکری و ارتباطات داخلی و خارجی آقای بابک زنجانی نداریم و ارتباط او با نهادهای زیرمجموعه دولت ، نظیر بانک مرکزی ، وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی صرفا محدود به دور زدن تحریم ها و تسهیل انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل است که آنهم با تاییدیه و نظارت وزارت اطلاعات صورت میگیرد ، ضمن اینکه اخبار و گمانه زنی هایی هم از ارتباط او با … دریافت کرده ایم . بنابراین برقراری ارتباط با وی برای انتشار نشریه به مصلحت شما نیست و ممکن است در آینده برایتان ایجاد حاشیه و هزینه کند.»
امروز که فضای روانی ایجاد شده درباره عملکرد آقای بابک زنجانی را رصد میکنم ، باید به سهم خود از تیزبینی و راهنمایی جناب مهندس مشایی سپاسگزاری نمایم. ضمنا چند هفته قبل هم یکی از دوستان موثق ، در مورد موضع حامیان آقای احمدی نژاد پیرامون بازداشت آقای بابک زنجانی از جناب مهندس مشایی سوال کرده بود که ایشان در پاسخ گفته بودند : «حامیان آقای احمدی نژاد اصلا نباید موضع حمایتی در قبال آقای بابک زنجانی اتخاذ کنند و صرفا باید منتظر رسیدگی دقیق قانونی به پرونده وی باشند که اگر تخلفی هم از سوی آقای بابک زنجانی صورت گرفته در چارچوب ضوابط حقوقی و قانونی و به دور از حب و بغضهای سیاسی مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.»