در گفتمان اصلاحات، دو خرده گفتمان وجود داشت؛ یکی موسوم به اصلاحات اقتصادی که طی سال‌های 68 تا 76 حاکم بود و دیگری خرده گفتمان اصلاحات سیاسی بود که در سال‌های 76 تا 84 حاکم بود. اصلاحات اقتصادی در پی سیاست تعدیل اقتصادی برآمده بود که طی آن شاهد رشد 10 برابری نقدینگی و رشد 17 برابری دلار از 60 تومان به یکهزار و 100 تومان بود.

حسین‌الله کرم در گفت‌وگوی تفصیلی با یک روزنامه اصلاح‌طلب نزدیک به خاندان هاشمی در پاسخ به این پرسش که مگر می‌شود یک جریان سیاسی سابقه‌دار و موجه (اصلاحات! ) را با یک چوب راند و نقد کرد گفته: در گفتمان اصلاحات، دو خرده گفتمان وجود داشت؛ یکی موسوم به اصلاحات اقتصادی که طی سال‌های 68 تا 76 حاکم بود و دیگری خرده گفتمان اصلاحات سیاسی بود که در سال‌های 76 تا 84 حاکم بود. اصلاحات اقتصادی در پی سیاست تعدیل اقتصادی برآمده بود که طی آن شاهد رشد 10 برابری نقدینگی و رشد 17 برابری دلار از 60 تومان به یکهزار و 100 تومان بود.
شما به این گزاره‌ها توجه کنید: 1) اوباما: حمایت از اصلاح‌طلبان، یکی از اهداف استراتژیک ماست. 2) شیمون پرز: جنبش سبز به نمایندگی از اسرائیل با ایران می‌جنگد. 3) نتانیاهو: اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند. همین گزاره را در کنار این حرف امام(ره) بگذارید که فرمودند: «هر وقت دشمن از شما حمایت کرد، بدانید دچار اشکال هستید.» وی در پایان در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد نقدهای وارده به احمدی‌نژاد در دولت دهم را به جلیلی (نامزد مورد حمایت الله کرم) ‌وارد نکنید نیز گفته: شما چگونه از من تضمین می‌خواهید در حالی که قبل از آن باید بگویید که احمدی‌نژاد چه کرده است که دنبال تضمین درباره جلیلی باشید؟
وی اما روز گذشته در جمع هواداران جلیلی گفته: عدالت احمدی‌نژاد تحت تأثیر عدالت لیبرالی و مدل چاوز بوده که در نظام اسلامی کارآمد نیست!!! تفاوت جلیلی با احمدی‌نژاد، تفاوت فرهنگی! است و جلیلی چون دارای فرهنگ قرآنی است هیچ‌گاه دچار فرهنگ لیبرالی نمی‌شود!