در جلسه کمیسیون با محمد علی نجفی، سید محمود نبویان از وی پرسید که آیا شما خاتمی، موسوی و کروبی را فتنه‌گر می‌دانید؟ که آقای نجفی پاسخ داد «فتنه چیست؛ بعدا در این باره صحبت خواهیم کرد

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون آموزش با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: آقای نجفی در این جلسه تلاش می‌کرد درباره فتنه موضعی نگرفته و این موضوع را نادیده بگیرد.

در همین رابطه، عطاالله سلطانی عضو کمیسیون آموزش به فارس گفت: در جلسه کمیسیون با محمد علی نجفی، سید محمود نبویان از وی پرسید که آیا شما خاتمی، موسوی و کروبی را فتنه‌گر می‌دانید؟ که آقای نجفی پاسخ داد «فتنه چیست؛ بعدا در این باره صحبت خواهیم کرد».

وی یادآور شد: البته همین سؤال از جعفر میلی‌منفرد پرسید شد که وی نیز جوابی نداشت و حرف‌هایی زد که این تلقی به وجود آمد که وی فتنه را قبول ندارد.