وی با اشاره به اینکه علامه در برخی آثارش توجه خاصی به ایران باستان دارد، افزود: این ویژگی انسان‌های آزاده است. ایشان تنها فردی بود که کوروش را همان ذو القرنین قرآن کریم دانست. علامه ایران باستان را نفی نمی‌کرد و قصیده «کیش مهر» را نیز با برداشتی عامدانه با افتخار از ایران باستان به یادگار می‌دانست.

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر در نشست «شبی با علامه طباطبایی» گفت: علامه ایران باستان را نفی نمی‌کرد و قصیده «کیش مهر» را نیز با برداشتی عامدانه با افتخار از ایران باستان به یادگار می‌دانست.
نخستین نشست از «شب‌های ایرانشهر» عصر جمعه (10 خرداد) با عنوان «شبی با علامه سید محمدحسین طباطبایی» با حضور مجید سرسنگی، رییس خانه هنرمندان ایران، حسن بلخاری و ان‌شاءالله رحمتی از اساتید دانشگاه و فرزند علامه طباطبایی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
بلخاری در این نشست درباره حسن و زیبایی در آراء و اندیشه‌های علامه طباطبایی سخنرانی کرد و گفت: مرحوم علامه در عین تسلط بر مباحث قرآنی و نگارش تفسیر المیزان، در اندیشه‌های فلسفی نیز ژرف‌نگری داشته است. بنابراین نقش او در احیای فلسفه اسلامی که در حوزه‌ها بر یک اخباری‌گری پنهان و مستتر شده،‌ واضح است.
وی با تاکید بر اینکه علامه طباطبایی برخلاف پیشینیان خود مباحث حکمی، برهانی و فلسفه را با یکدیگر درآمیخت، گفت: آنچه تا حدودی قابل شناسایی است اینکه در تفسیر علامه مرز تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر فلسفی و روایی مشخص شده است. در تفسیر المیزان یک جا تفسیر آیه به آیه بدون ورود روایات صورت گرفته و در جای دیگر تفاسیر فلسفی و روایی موجود است.
استاد دانشگاه هنر در ادامه درباره مفهوم هنر و تأثیر آن بر اندیشه علامه طباطبایی گفت: واژه‌ها و اصطلاحات در طول تاریخ یک تمدن گاهی گستره‌ای منقبض و گاهی منبسط پیدا می‌کنند بنابراین واژه‌ها در حاملیت معنا یا فراگیری آن گاهی بر یک عرصه تنگ و گاهی گسترده دلالت می‌کنند. آنچه که امروز از هنر ارایه می‌شود تعریف متأثر از اروپاست اما در فرهنگ سنتی ما، هنر آنچنان دامنه فراخی دارد که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی دقیقاً در این قلمرو قابل تعریف است و نیازی نیست که از مصداق خاصی وارد بحثش شد.
وی با اشاره به اینکه علامه در برخی آثارش توجه خاصی به ایران باستان دارد، افزود: این ویژگی انسان‌های آزاده است. ایشان تنها فردی بود که کوروش را همان ذو القرنین قرآن کریم دانست. علامه ایران باستان را نفی نمی‌کرد و قصیده «کیش مهر» را نیز با برداشتی عامدانه با افتخار از ایران باستان به یادگار می‌دانست.
بلخاری در پایان خاطرنشان کرد: علامه صاحب هنر است و هنرمندیش در نگاه عمیق از هستی بر می‌خیزد نه استفاده از تکنیک‌های خاص.