در آستانه انتقال دولت به رئیس جمهور برگزیده ملت، مجموعه‌ هایی از افراد دست اندرکار در دولتهای گذشته به ویژه حامیان فتنه سال 88 عملیات روانی و تخریبی گسترده‌ای را در راستای انکار خدمات ارزنده و کم نظیر دولت آقای احمدی نژاد سازماندهی کرده اند.

امام جمعه ایلام گفت: خدمات برجسته دولت های نهم و دهم در زمینه سازندگی و آبادانی کشور بی‌ نظیر و شایسته قدردانی است.

آیت الله محمدنقی لطفی افزود: ارائه چنین خدماتی در دولتهای گذشته پیشینه نداشته است.
وی گفت: در آستانه انتقال دولت به رییس جمهور برگزیده ملت، مجموعه‌ هایی از افراد دست اندرکار در دولتهای گذشته به ویژه حامیان فتنه سال 88 عملیات روانی و تخریبی گسترده‌ای را در راستای انکار خدمات ارزنده و کم نظیر دولت آقای احمدی نژاد سازماندهی کرده اند.
امام جمعه افزود: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با سیاهنمایی خدمات دولت و نظام چنین وانمود می ‌کنند که ویرانه ‌ای تحویل دولت جدید می شود.
لطفی گفت: گرچه این دولت نقاط ضعف و کاستیهایی در برخی موارد داشت ولی اقدامات ارزنده ‌ای همچون مسکن مهر، احیای گفتمان امام و انقلاب، ایستادگی در مقابل زورگوییهای آمریکا، پافشاری روی اصول و مبانی انقلاب و امام، انتقال پیام انقلاب در مجامع جهانی و بین المللی، دفاع از حقوق هسته ‌ای ملت و تمکین نکردن در مواجه با فشارها در مساله هسته‌ای را انجام داده است.
وی ادامه داد: دولت‌ عدالت محور در بخشهای راه، خطوط آهن، مسکن، سدسازی و گازرسانی نیز خدمات شایسته و بی پیشینه ای انجام داده است.