یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که غرب از به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای نهضت در تونس ابراز می‌کند، واهمه از تبدیل شدن این کشور به جمهوری اسلامی دیگری است که ایران از زمان پیروزی انقلاب سال ۵۷ تا کنون تجربه می‌کند.

سایت دویچه وله در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان) نوشت: «حزب اسلامگرای نهضت در نخستین انتخابات آزاد در تاریخ تونس پس از برکناری زین‌‌العابدین بن علی از قدرت با کسب بیش از 30 درصد آرا به پیروزی رسید؛ نتیجه‌ای که تعجب بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی را به همراه داشت زیرا در ذهن آنها هنوز تصاویری از شادی مردم پس از سقوط بن‌علی از قدرت، رژه می‌رفت که به خیابان آمده بودند و از آزادی‌ به دست آمده فریاد شادی سر می‌دادند.»
دویچه وله اضافه کرد : «پس چگونه می‌توان پیروزی اسلام‌گرایان و شادی روزهای اولیه مردم از "آزادی" را با یکدیگر پیوند داد؟ آیا تونسی‌ها در نخستین انتخابات آزاد خود برای به قدرت رسیدن حزبی اسلامی رأی داده‌اند؟ آیا آن ها برای روی کار آمدن نظامی اسلامی تلاش کرده بودند؟ "ماتیو فون رور"، تحلیلگر سایت "اشپیگل" نتیجه انتخابات در تونس را تعجب برانگیز نمی‌داند و دلیلی برای وحشت غرب از نتیجه آن نمی‌بیند. به باور او این انتخابات در مرحله اول "پیروزی دموکراسی" به شمار می‌آید چرا که انتخابات روز یکشنبه (23 اکتبر) روندی صلح‌آمیز داشته و همانطور که ناظران بین‌المللی تأیید کرده‌اند، عادلانه و آزادانه و به دور از جعل یا تقلب در آرا صورت گرفته است.»
این رسانه آلمانی ادامه داد: «یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که غرب از به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای نهضت در تونس ابراز می‌کند، واهمه از تبدیل شدن این کشور به جمهوری اسلامی دیگری است که ایران از زمان پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون تجربه می‌کند. اما "فون رور" تحلیلگر سایت "اشپیگل" این ‌نکات را تنها بخشی از حقایق تونس می‌داند و نگاه خود را بر قسمت دیگری از مردم متمرکز می‌کند که از قشر مرفه تونس که در فرانسه تحصیل کرده‌اند و زبان فرانسوی را به عربی ترجیح ‌می‌دهند نیستند، بلکه همان‌ کسانی بودند که "بن‌علی" را از سریر قدرت خودکامه‌اش به زیر کشیدند؛ جوانان جویای کار مناطق محروم و مردم اقشار پایین‌تر جامعه یا به عبارت دیگر همان چند ده درصدی که به احتمال زیاد رأ‌ی‌شان را به نفع حزب نهضت به صندوق‌ها ریخته‌اند. در چشم این رأی‌دهندگان، حزب نهضت آن خصوصیاتی را دارد که سردمداران تونسی تا کنون فاقد آن بودند: قابل اعتماد، به دور از فساد مالی و سالم از لحاظ اخلاقی.»
بر اساس این گزارش؛ "سهام بن سدرین" فعال حقوق بشر تونسی و رییس "شورای ملی آزادی" در گفتگویی با دویچه‌وله می‌گوید: «این انتخاب مردم بوده و بایستی به آن احترام گذاشت. کسانی که این انتخاب مردم را نپذیرند، از ما می‌خواهند که نسبت به دموکراسی در کشورمان بی‌اعتنا باشیم. مردم آزادانه انتخاب کردند. چنانچه برندگان این انتخابات یعنی حزب نهضت به وعده‌هایشان عمل نکنند و به حقوق بشر و دموکراسی‌ که به زحمت به دست آمده، احترام نگذارند، مردم یعنی کسانی که در اصل آن ها را به قدرت رساند‌ه‌اند، می‌توانند در انتخابات بعدی سرنگونشان کنند.»