کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: از آنجایی که دولت ها پول مردم را می گیرند و خوب هزینه نمی کنند مردم ترجیح می دهند خودشان به پول خود مدیریت داشته باشند؛ آنها با این کار به دولت گفتند نمی خواهیم شما پول ما را مدیریت کنید و خودمان می توانیم پول خودمان را مدیریت کنیم؛ بالاخره عقل مردم بیشتر از عقل دولت است.

محمد غرضی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با سایت دانا، در خصوص علت عدم استقبال مردم از انصراف دادن از یارانه ها اظهار داشت: مردم احساس کردند بهتر است خودشان به پول خود مدیریت کنند تا اینکه مدیریت این پول را به دولت‌ها بسپارند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که دولت ها پول مردم را می گیرند و خوب هزینه نمی کنند مردم ترجیح می دهند خودشان به پول خود مدیریت داشته باشند؛ آنها با این کار به دولت گفتند نمی خواهیم شما پول ما را مدیریت کنید و خودمان می توانیم پول خودمان را مدیریت کنیم؛ بالاخره عقل مردم بیشتر از عقل دولت است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شما هم یارانه می گیرید گفت: من خودم یار دیگران هستم و یارانه نمی گیرم.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» ، محمد غرضی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با سایت دانا، در خصوص علت عدم استقبال مردم از انصراف دادن از یارانه ها اظهار داشت: مردم احساس کردند بهتر است خودشان به پول خود مدیریت کنند تا اینکه مدیریت این پول را به دولت‌ها بسپارند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که دولت ها پول مردم را می گیرند و خوب هزینه نمی کنند مردم ترجیح می دهند خودشان به پول خود مدیریت داشته باشند؛ آنها با این کار به دولت گفتند نمی خواهیم شما پول ما را مدیریت کنید و خودمان می توانیم پول خودمان را مدیریت کنیم؛ بالاخره عقل مردم بیشتر از عقل دولت است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شما هم یارانه می گیرید گفت: من خودم یار دیگران هستم و یارانه نمی گیرم.