علیرضا زاکانی این روزها ترجیح می دهد به جای انجام وظایف نمایندگی بیشتر وقت خود را در سفرهای استانی برای تبلیغات ریاست جمهوری صرف کند، به همین دلیل بیش از یک ماه است که در جلسات کمیسیون شوراها حضور ندارد و هر ازگاهی آن هم به ندرت در صحن علنی دیده می شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه ایران از غیبت های طولانی زاکانی در جلسات این کمیسیون خبر داد و افزود: وی بیش از یک ماه است که در جلسات کمیسیون حضور ندارد.
وی با اشاره به اینکه زاکانی ترجیح می دهد وقت خود را برای تبلیغات ریاست جمهوری در سفرهای استانی صرف کند،‌بیان داشت: مرخصی طولانی مدت زاکانی بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس است و هیچ نماینده ای حق ندارد، وظایف نمایندگی را جایگزین اهداف سیاسی خود کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: انجام وظایف نمایندگی حقی است که مردم به عهده نمایندگان قرار داده اند و اگر نماینده ای در راستای ادای این حق اقدام نکند، بر خلاف تقوای سیاسی عمل کرده و باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: از آنجا که آیین نامه داخلی مجلس توسط خود نمایندگان تدوین می شود، لذا سخت گیری های لازم در خصوص غیبت های آنان وجود ندارد.
این عضو کمیسیون شوراها با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان تهران تأکید دارند که ما نیازی به آقا بالا سر در مجلس نداریم،‌ گفت: غیبت های طولانی ساختار مجلس و کمیسیون ها را دچار مشکل و آسیب می کند، لذا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ساختار نظارتی مجلس باید تقویت شود، ‌امیدواریم کمیته نظارت مجلس بر امور نمایندگان به دقت این مسایل را مورد بررسی قرار داده و به هیچ نماینده ای اجازه کم کاری در انجام وظایف مردم را ندهد.