یک سایت نزدیک به دولت نوشت: با عدم رای اعتماد مجلس به سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و ورزش، حسن روحانی بایستی تا زمان معرفی وزیر جدید، برای این وزارتخانه‌ها سرپرست منصوب کند.

شنیده‌های سلام نو حاکی از آن است که رئیس جمهور برای وزارت ورزش و جوانان، فائزه هاشمی رفسنجانی و برای وزارت علوم نیز معصومه ابتکار را در نظر گرفته است.
گفتنی است که حداکثر زمان سرپرستی یک وزارتخانه تا زمان معرفی وزیر جدید به مجلس سه ماه است.