اول : خبر کوتاه بود و رسا . فائزه هاشمی ، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی ، مبارز قبل از انقلاب ، زندانی رژیم طاغوت ، رییس مجلس اول شورای اسلامی پس از انقلاب ، رییس جمهور دولت پنجم و ششم ، رییس خبرگان رهبری ، در تجمع 1 اسفند فتنه گران سبز به خاطر تحریک مردم به راه پیمایی دستگیر شد .

اول : خبر کوتاه بود و رسا . عایشه ، همسر گرامی پیامبر اکرم که به قصد سفر خانه خدا راهی حج شده بود ، به خونخواهی عثمان (به بهانه عثمان) ، پیراهن خونینی را به تحریک معاویه در مسجد الحرام علم کردند و همراه با جناب طلحه الخیر ، شمشیر زن و مدافع رسول خدا در غزوه های اولیه که در آن مجاهدت اندکی ، دشمن بزرگی را سرنگون کرد علیه عزیزترین یادگار رسول خدا ، در حالیکه سوار بر شتری از جهالت بودند قیام کردند .

دوم : فائزه هاشمی ، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی .... ، پس از دستگیری علت حضور خود را خریدن لباس شب عید اعلام نموده بودند . احتمالات بیانگر آن است که تحریک دیگران برای سر دادن شعار و جمع شدن تنها برای تخفیف شب عید بوده باشد ...

دوم : همسر گرامی رسول خدا ، تنها به قصد خانه ی خدا پس از مرگ عثمان راهی مکه شدند ، لشکر جملی بر اساس احتمالات سوغات سفر حاجیه بوده است ...

سوم : نخست وزیر امام راحل و آقایی که رییس دو دوره مجلس شورای اسلامی این مملکت بوده است پس از اتفاقاتی که مانع از دست یابی آنان به قدرت گردید ، دو بدعت بسیار بزرگ را به عنوان ننگی بر پیشانی و لعنت برای آخرت خویش باقی نهادند اول : لشکر کشی های خیابانی و باز شدن پای منافق و مخالف و در هم تنیدن آنان با معترضان به خیابانها و ریختن خون جوانهای بی گناهی چون صانع ژاله و دوم : بدعت بی حرمت کردن قانون و مراجع قانونی و بی احترامی به رای اکثریت مردم در نظامی که سه دهه در آن اقلیت به خواست های اکثریت گردن نهاده بودند حتی اگر مانند دوران آقای خاتمی خون دل می خوردند ...

سوم : جناب طلحه الخیر و جناب زبیر که هر دو از جان بر کفان غزوات اولیه صدر اسلام بودند به سبب نرسیدن به قدرت در زمان آشنا و دوست نزدیکشان سیدنا امیرالمومنین و پس از اتفاقاتی که مانع دست یابی آنان به قدرت گردید ، دو بدعت بسیار بزرگ را به عنوان ننگی بر پیشانی و لعنت برای آخرت خویش باقی نهادند اول : شکستن حرمت جنگ مسلمان با مسلمان در جمل و خرج کردن از اعتبار همسر پیامبر برای قدرت طلب خویش و دوم : اولین قانون شکنانی که با نام اسلام و حرمت خویشی با پیامبر و صحابه بودن علیه خلیفه بر حق وقت قیام کردند. بدعت آنان باعث شد که خوارج در صفین با مشاهده رفتار صحابه جرات مخالفت و یا بی احترامی به خلیفه را پیدا کنند و در نهایت با لجاجت و کوته بینی اسلام را به دست معاویه ای سپردند که والیانش مست بر منبر رسول خدا می رفتند ...

نتیجه کوتاه بود و ساده ، در دوران رجعت حوادث تاریخی به سر می بریم . شیعیان مخلص خود را برای نهروان آماده کنند ....

امام راحل فرمودند که مردم عصر ما رشادت هاشان مانند مسلمانان و جوانان صدر اسلام در رکاب پیامبر بوده و امت خویش را چونان یاران با وفای امام حسین نامیدند . بر اساس این تحلیل ارزشمند ، رادیکال کردن فضا توسط جنبش سبز تنها مردم شریف ایران را در مبارزه استوار تر خواهد کرد . جوانان انقلابی که آیت الله خامنه ای را ولی بر حق الهی در عصر حاضر می دانند معتقدند که در صورت رادیکال شدن فضا و حتی جنگ های خیابانی با اقلیت باقی مانده ، حاضرند در راه اسلام و ماندن علم آن در دست رهبر معظم جان خویش را به عنوان کم بها ترین چیز فدا کنند . این یعنی اینکه در اندیشه جوانان انقلابی عصر ما بزرگترین آرزو و توفیق شهادت است . بر اساس همین تحلیل است که از دوره حوادث پس از انتخابات از جمعیت جوانان انقلابی که در خیابانها از ولایت رسول الله دفاع می کنند هیچ کاسته نشده و حتی افزوده نیز شده است . آقایان سران فتنه خوب است که به این بیانیدیشند که آیا جوانان طرفدار آنان واقعا معتقدند پس از کشته شدن به مقام عظیم شهادت می رسند یا آن را پایانی نا خوش برای لجاجت های خود می پندارند ؟ به نظر آقایان سران فتنه هر چه به نهروان نزدیک تر شویم ، عاشقان شهادت میدان را خالی خواهند نمود یا فرمانبران رادیوهای بیگانه ؟ آقایان سران فتنه بدانند تنها چیزی که در این تکرار تاریخی رخ نخواهد داد تنها ماندن ائمه حق از یاران با وفاست . انشاالله