فاکس نیوز: «رئیس جمهور جدید ایران، آقای روحانی در زمینه برنامه هسته ای ایران معتدل نخواهد بود و در این زمینه کوتاه نمی آید.»

پایگاه اطلاع رسانی شبکه فاکس نیوز در خبری در مورد رئیس جمهور منتخب ایران نوشت: «کاخ سفید و برخی ار دولت های اروپایی از ادامه مذاکرات هسته ای خبر دادند و برخی از تحلیل گران بر این باور هستند که با روی کار آمدن حسن روحانی، ایران در مذاکرات هسته ای خود کوتاه می آید. اما این درست نیست زیرا سیاست های مهم در ایران زیر نظر رهبر عالی ایران است و روحانی نیز در این زمینه با رهبر عالی ایران همکاری دارد و یکی از مشاوران عالی رهبر ایران است.»

 

فاکس نیوز افزود: «روحانی همچنین در زمانی که مذاکره کننده ایران در برنامه هسته ای ایران بود، چندین بار غرب را فریب داد و بسیاری شاهد این هستند که ایران نه تنها برنامه هسته ای را متوقف نکرده است و بلکه پیشرفت های بسیاری را تجربه کرده است. بعد از این که آقای روحانی مراسم تحلیف را انجام داد، باز هم همان رویه خود را که فریب دادن غرب است، ادامه خواهد داد.»