اخیر شاهدیم جریان خاصی تلاش جدی می کند تا با شگردهای عمروعاصی نسبت به فتنه گران و خصوصاً سران فتنه نرمش ایجاد کند بنابراین جا دارد مروری بر جرمهای واضح و غیر قابل انکار سران فتنه گران انجام شود .

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ خسارات و لطمات فتنه گران بر کشور و نظام جمهوری اسلامی آنقدر گسترده، ملموس، روشن و واضح است که به هیچ وجه کسی می تواند آنها را نفی کند یا نادیده بگیرد. علی رغم این وضوح اخیر شاهدیم جریان خاصی تلاش جدی می کند تا با شگردهای عمروعاصی نسبت به فتنه گران و خصوصاً سران فتنه نرمش ایجاد کند. این جریان که در بدنه دولت یازدهم نفوذی قابل توجه کرده است، با پر رویی تمام در نظر دارد از دریچه دهان عده ای این نرمش را گاه و بیگاه به جامعه قالب کند. به نظرم رسید جا دارد مروری بر جرمهای واضح و غیر قابل انکار سران فتنه گران انجام شود تا نفوذی مجال غبار آلود کردن فضا را پیدا نکنند. لذا اجازه می خواهم با هم این مرور بسیار مختصر را داشته باشیم:
الف – جرمهای سران فتنه که موجب نقض قانون شده:
۱- تشکیل کمیته صیانت از آرا. این عمل صرفاً در انتخابات ۱۳۸۸ توسط سران فتنه انجام شد و قبلاً سابقه نداشت. مبنای تشکیل آن و دستورالعمل¬های تهیه و تنظیم شده توسط این کمیته، تماماً حاکی از توطئه بود. خصوصاً که هیچ مجوزی از هیچ مرجعی نداشت. فعالیت-های ثبت شده توسط این کمیته نشان می¬دهد که غرض از تشکیل آن بر هم زدن بازی و جلوگیری از ادامه مسیر اصلی انتخابات بوده است.
۲- ایجاد و راه اندازی شبکه های اینترنتی و روی آوردن به شبکه های اجتماعی در جهت منسجم کردن مخالفین نظام، جرمی است که به صورت گسترده اتفاق افتاد. اسناد و مدارک نشان می دهد که سران فتنه طراحی¬های خاص و مدیریت شده برای این امر داشتند.
۳- ادعای تقلب بدون ارائه اسناد و مدارک، از بزرگترین و عظیم ترین جرائم سران فتنه است. طراحی تقلب طرحی بود با طراحی خارجیان و دشمنان نظام که توسط سران فتنه اجرا و مدیریت شد. امروز همه شواهد و بیانات حتی دشمنان نظام اسلامی ایران حاکی از سلامت انتخابات ایران نسبت به همه کشورهای دیگر است. این ادعای دروغ موجب گرفتار شدن سران فتنه در ناتوانی برای ادامه مسیر خودشان شد. عدم طی مسیر اعتراض قانونی توسط سران فتنه، موجب شد تا ریزش طرفداران آنها به صورت بهمنی صورت گیرد و در نتیجه جرم سران فتنه چندین برابر گردد.
۴- تخلف از مسیر قانونی با استنکاف سران فتنه از حضور در جمع ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان، جرمی است که سران فتنه مرتکب شدند و عملاً با قانون ضدیت کردند. خصوصاً که کاندیدای دیگر ریاست جمهوری (یعنی آقای محسن رضائی) با حضور خود در شورا توانست به خواسته های منطقی خود دست یابد. در نتیجه این استنکاف سران فتنه موجب جرمی قطعی برایشان شد.
۵- عمده بیانیه های سران فتنه، اسنادی روشن دال بر مجرمیت آنهاست. چون این بیانیه ها که توسط رسانه های مخالف نظام قرائت می شد، دارای مفاد کاملاً مجرمانه است و طبق قانون مصوب مجازات اسلامی موجب اشد مجازات می گردد.
۶- تعدادی از صندوق های رأی باز شماری شدند و نمایندگان سران فتنه که روز رأی گیری سر صندوق حضور داشتند نیز اعلام کردند که صندوق آنها هیچ مشکلی نداشته است. این نتیجه، جرم سران فتنه را تشدید و بیشتر تثبیت کرد. شواهد در آرشیو صدا و سیما وجود دارد و قابل دسترسی است.
۷- عملاً فتنه گران با رسانه های خارجی دشمن جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم آواز شدند و همکاری مشترک دوجانبه انجام دادند. این همکاری موجب تشدید و ادامه آشوب ها گردید که جرمی اساسی تلقی می گردد و قانون سران فتنه را مجرم می داند.
۸- زیر سؤال بردن حیثیت انتخابات در جمهوری اسلامی چون اتفاق افتاد، لذا جزو جرمهای نابخشودنی سران فتنه تلقی می گردد.
۹- سران فتنه عملاً و رسماً وارد فاز ساختار شکنی نظام شدند و برای براندازی نظام یا تغییر آن اقدام کردند. حتی این جرم را آنقدر فراگیر انجام دادند که به سطح ارسال پیامک هم رساندند تا آشوب و درگیری مسلحانه را رقم زدند.
۱۰- اقدام علیه امنیت ملی یکی دیگر از جرمهای اساسی و بزرگ و نابخشودنی سران فتنه است. سران فتنه در مدت قابل توجهی که بیش از ۷ ماه طول کشید، به صورت عملی اقدام علیه امنیت ملی انجام دادند و اگر حصر نشده بودند با شدت بیشتری عمل می¬کردند.
۱۱- سران فتنه مرتکب جرم اردوکشی به خیابان ها شدند و خودشان با حضور در خیابان در این اردوکشی مشارکت مستقم و فرماندهی بلاواسطه داشتند.
۱۲- خیانت به کشور جزو جرمهای اصلی سران فتنه است. اسناد و مدارک و اعمال آنها جائی برای انکار نگذاشتنه است.
ب) جرمهای مالی سران فتنه
۱٫ افراد حقیقی و حقوقی زیادی هستند که در جریان فتنه به اموالشان آسیب و خسارات رسیده است و شاکی و آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.

۲٫ سران فتنه با مدیریت و مشارکت در آشوب¬ها و شورش¬های خیابانی، هرج و مرج ایجاد کردند و آتش زدند و تخریب کردند و خسارت اقتصادی کلان وارد کردند. هر کدام مدعی خصوصی و عمومی دارد که امکان جبران آن توسط سران فتنه وجود ندارد.

۳٫ ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشور که توسط سران فتنه شکل گرفت و ماهها ادامه یافت موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور، اخلال در تعاملات اقتصادی با دنیای خارج و ازهمه مهمتر تشدید تحریم ها توسط دشمن علیه نظام شد. احصا و محاسبه این خسارات مالی خود نیازمند کار کارشناسی است.

۴٫ طبق گزارش مکتوب شهرداری تهران، در فتنه سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۶۳ میلیارد تومان خسارت مالی به اموال این شهرداری وارد گردید.

۵٫ دهها بانک و مؤسسه اعتباری در سال ۱۳۸۸ به آتش کشیده شد و یا مورد تخریب قرار گرفت که همه با مشارکت و مدیریت سران فتنه رخ داد. هزینه¬های این تخریب¬ها و هزینه¬های نوسازی آنها به حساب سود و زیان بانک¬ها رفته است و معادل آن از سود سهام سهامداران کاسته شده است، که باید محاسبه و در دادخواست جرائم سران فتنه منظور گردد. کارشناسان این خسارات را در شهر تهران به پنجاه میلیارد تومان بر آورد کرده اند.

۶٫ گرانی و تورم و فشار اقتصادی به مردم و دولت بدلیل اخلال در ارائه خدمات مختلف و خدشه بر میزان تأمین معیشت مردم، جرائمی واضح و قابل محاسبه است .

۷٫ کارشناسان خسارت وارده در تراز تجاری، بازرگانی و نفتی ایران را بدلیل اخلال در این امور و همچنین عدم وصول مطالبات را بالغ بر یکصد میلیارد دلار برآورد کرده اند. فقط شرکت انگلیسی شل از پرداخت بالغ بر ۸ میلیارد دلار بدهی خود بدلیل اختلالات سال ۸۸ سرباز زده است که جرمش به گردن فتنه گران است.

۸٫ بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص شهدا و سایر شهروندان مردمی در فتنه شده است. این دقیقاً جرم مالی اصحاب فتنه بر اساس و متکی به قوانین و بر اساس قواعد حقوقی متوجه سران فتنه است که در این امر مباشرت داشته اند.

۹٫ چنانکه ملاحظه می¬فرمایید موارد فوق صرفاً بخشی از هزینه¬های مشهود و قابل محاسبه است که سران فتنه به کشور و مردم تحمیل کردند و الّا قاعدتاً باید کارشناسان همه هزینه¬های مشهود و غیرمشهود را دقیقاً محاسبه کنند تا از سران فتنه مطالبه گردد.

۱۰٫ کارشناسان خسارات مادی وارده به کشور در جریان فتنه ۱۳۸۸، را به میزان ۳۲۴ هزارمیلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۸۸ بر آورده کرده اند.

ج) خسارات بین المللی
در انتخابات سال ۱۳۸۸ مشارکت حدود ۸۵% به وقوع پیوست و نشان داد پشتوانه مردمی نظام خیلی بیش از آن چیزی است که تحلیل گران خارجی ارائه می دادند. اما:
۱- سران فتنه بر این دستاورد ملی و گرانبها خدشه و لطمه و خراش وارد کردند.

۲- ایجاد نگرانی در بین حامیان و طرفداران و وفاداران انقلاب اسلامی در جهان، جرمی سنگین متوجه سران فتنه می کند.

۳- در جریان فتنه و بعد از آن، تحرکات ضد ایرانی در کشورهای منطقه بیشتر می شود و نشست¬های ضد ایرانی افزایش می¬یابد.

۴- سران فتنه با کمک و از طریق عناصر سوخته ای نظیر شیرین عبادی و اصحابش فرصت تشدید بدبینی های سازمانهای بین المللی را فراهم کردند و به بهانه گیری آنها کمک جدی و بر خط انجام دادند.

۵- سران فتنه با بیانیه¬ها و سخنرانی¬ها و نشست¬های متعدد موجب آسیب دیدن حیثیت و اعتبار بین المللی نظام شدند.

۶- گرچه همکاری با ضد انقلاب در جریان فتنه موجب بی آبروئی آنها شد، ولی موجب جری شدن ضد انقلاب هم گردید.

۷- تغییر رفتار آمریکا و غرب در مقابل ایران جزء دستاوردهای فتنه گران تلقی شده است که خود جرمی عظیم و عمیق است.

۸- جرم خودداری بعضی کشورها به ارسال پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب، علی رغم مشارکت ۸۵% مردم در انتخابات، بر گردن کسانی جز سران فتنه نیست. اعمال خدشه جدی به حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران از جرائم اصلی و مسلم سران و اصحاب فتنه است.

۹- سران فتنه باعث شدند تا سردمداران امریکا و اروپا علیه ملت ایران دست به خشونت بیشتری بزنند. اوباما گفت “ما دیپلماسی سرسختانه ای را در قبال ایران دنبال خواهیم کرد”

۱۰- در صورت برگزاری دادگاه سران و رهبران فتنه، زوایای بیشتری از ارتباطات خارجی پنهان اصحاب فتنه علنی و عیان خواهد شد.

۱۱- مشارکت شبکه های اجتماعی بین المللی نظیر فیس بوک و توایتر در فتنه برکسی پوشیده نیست. طوریکه مقامات امریکائی علناً از توقف محدود این شبکه¬ها برای اورهال کردن، رسماً ممانعت کردند و به آن افتخار نمودند. عمده کسانی که از طریق این شبکه¬ها پا در گمراهی نهادند، مقصر اصلی را سران فتنه می دانند و شاکی هستند.

۱۲- تلاش برای سقوط اقتدار ملی در سطح بین المللی از جمله جرائم سنگین سران فتنه است.

۱۳- پیوند فتنه با سرویس های امنیتی و جاسوسی اروپا و امریکا موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد و میزان اثر گذاری آن در ایجاد شورش و آشوب تعیین گردد. بدیهی است جرم همه این لطمات به عهده سران فتنه است.

۱۴- اکنون که ارتباط بعضی از ستادهای انتخاباتی با سفارتخانه های اروپائی بر ملا شده است، این موضوع باید در پرونده سران فتنه منظور و با جدیت با عنوان مجرمیت پی گیری شود.

۱۵- مطمئناً بررسی نشست¬ها و داد و ستدهای انجام گرفته شیوخ و پادشاهان با اصحاب فتنه حکایت مجرم بودن دارد.

۱۶- ملاقات با پادشاه عربستان و صلاح و مشورت با سران رو سیاه وهابیت در پرونده سران و اصحاب فتنه چشمک زنی خاصی می کند.

۱۷- ملاقات با شیخ جنایتکار بحرین، که در خونریزی ید طولا دارد، با هدف جمع آوری پول در پرونده سران فتنه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدون شک جرمی بزرگ و غیر قابل بخشش است.

د) خسارات جانی:
واقعیت آن است که اصحاب فتنه و سران آن، آمرین و مباشرین و عاملین اصلی آشوب ها هستند. اینها بودند که با بیانیه و اعلامیه و سخنرانی-های جورواجور حضور در کف خیابان را فراخوانی دادند، مدیریت کردند و آشوب و اغتشاش درست کردند و در جریان آنها عده¬ای به شهادت رسیدند و عده¬ای بیگناه کشته شدند. خون همه این ها گردن آمرین و مباشیرین و عاملین اصلی است. قصاص در مقابل این کشته¬ها از مهم ترین جرائم مندرج در پرونده سیاه و قطور سران فتنه است و یکی از عناصر اصلی مطالبات مردمی است.

ه) سایر جرائم:
جرائم سران و اصحاب فتنه آنقدر زیاد است که فقط ذکر عناوین آنها کتابها می¬شود. به بعضی¬ها در حد عنوان اشاره می¬شود:

۱- بر هم زدن امنیت محلی، ملی، منطقه ای.

۲- صدور فرمان ارودکشی و تلاش برای راه اندازی جنگ خیابانی.

۳- ایجاد خدشه در روند آموزشی و پژوهشی دانشگاهها.

۴- بردن کشور به لب پرتگاه.

۵- خیانت به نظام، رهبری، انقلاب، مردم و امام و اسلام.

۶- میدان داری و عربده کشی در خیابان.

۷- راه اندازی کاروانهای غیرقانونی و بدون مجوز.

۸- حمایت جانانه از اجتماعات غیر قانونی.

۹- تلاش برای تضعیف و براندازی نظام.

۱۰- نقض متعدد و پی در پی حقوق شهروندان.

۱۱- بر هم زدن نظم و آرامش جامعه.

۱۲- تعرض به حقوق شهروندان.

۱۳- تحریک غیر قانونی گروهی.

۱۴- توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به مسئولین نظام در رده های مختلف.

۱۵- تلاش غیرقانونی برای ابطال انتخابات.

۱۶- ایستادن تمام قد در مقابل قانون و عدم تمکین به قانون.

۱۷- القا و انتشار شبهه در سلامت انتخابات.

۱۸- انجام نظر سازی¬های غیر قانونی به نفع بعضی کاندیداها.

۱۹- ساختن شعارهای دروغ برای میتینگ های انتخاباتی.

۲۰- ادعای پیروزی به صورت مکرر و در خواست از هواداران برای برگزاری جشن قبل از اتمام یا اعلام نتایج.

۲۱- تهیه و اجرای پروژه¬های شهید سازی و کشته سازی.

۲۲- متهم کردن نظام به انواع و اقسام اتهامات واهی.

۲۳- …….. اگر ادامه دهیم مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

با این مرور مختصر، واضح است که مردمی که آن حماسه ب اشکونه را با شرکت ۸۵% خود خلق کردند و در ۹ دیماه ۱۳۸۸ با حضور خود بساط پهن شده سران فتنه را جمع کردند، در انتظار دادگاه رهبران و عاملان اصلی فتنه هستند، شاید اندک مرهمی بر آن همه جسارت و خسارت و زخم ها باشد. به امید دیدن روز برگزاری دادگاه علنی سران فتنه.

دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر