یکی از اعضای مرکزی حزب منحل شده مشارکت که در ایام فتنه 88 به دلیل ارتکاب جرائم امنیتی به حبس و شلاق محکوم شده بود به بهانه برگزاری یک سمینار دندانپزشکی!بر صفحه سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد!

بنا به گزارش واصله، علی تاجرنیا که عنوان دبیر انجمن دندانپزشکی را نیز یدک می کشد در ایام فتنه 88 از فعالان ستاد موسوی و از نمایندگان مجلس ششم بود که به برخی دلائل از جمله ملیت نامبرده برای دوره های بعدی تائید نگردید.
نامبرده در ایام فتنه 88 با تحریک مردم و حامیان فتنه گر موسوی و کروبی نقش مهمی در ایجاد اغتشاشات پس از انتخابات داشت.
به جاست مسئولین پخش صداوسیما دقت بیشتری در پخش مصاحبه ها داشته باشند تا خدای ناکرده،سیمای جمهوری اسلامی به محلی برای تبلیغ و پاکسازی چهره های این افراد نشود.