رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به انتقادات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از نظام مالیاتی گفت: این سازمان در چارچوب قانون مالیات دریافت کرده و فراتر از آن عمل نکرده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ علی عسگری در واکنش به انتقادات اخیر وزیر صنعت از مالیات ارزش‌افزوده و سکان‌داران مالیاتی کشور، به تسنیم گفت: اگر کارهای آقای نعمت زاده ایراد ندارد کارهای ما هم ایراد ندارد.

وی با تأکید براینکه "ما هم بلدیم انتقاد کنیم"، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب قانون مالیات گرفته و فراتر از آن ریالی دریافت نکرده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر قانون درست اجرا می شود کسی نباید ناراحت شود؛ بسیاری از همان کسانی که در حوزه آقای نعمت زاده فعالیت می کنند مالیات نمی دهند.
عسکری با اشاره به اینکه "قانون فشار حالیش نمی شود" تصریح کرد: طی ۱۱ ماهه سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی وصول شده و تا پایان سال پیش بینی می شود این رقم به ۵۷ هزار میلیارد تومان برسد.
چند روز گذشته محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پافشاری مسئولان مالیاتی کشور بر ادامه روند فعلی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: تا امروز سکان‌داران مالیات کشور روی حرف خود اصرار می‌ورزند و در اصول فعلی این قانون توافق نمی‌کنند.(+)(*)
"Our President, analytical news site"