گزارشگر شبکه: «من در صحبتی که با مردم کردم متوجه شدم آنها به خاطر ایستادگی در برابر غرب رای می دهند».

شبکه خبری فرانس 24 روز شنبه (3 مارس/ 13 اسفند) به بررسی حضور گسترده مردم ایران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت.
مجری این شبکه ابراز داشت: در ایران به خاطر حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس، مسئولان مجبور شدند زمان انتخابات را 5 ساعت تمدید کنند.
وی ضمن بیان اینکه «اصلاح طلبان شرکت در این انتخابات را تحریم کرده اند»، افزود: تلویزیون ایران اعلام کرده که 65 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند.
فرهاد پولادی، گزارشگر فرانس 24 از تهران نیز در پاسخ به این سوال مجری برنامه که «آیا علیرغم تحریم انتخابات توسط اصلاح طلبان، مردم شرکت مناسبی داشته اند؟» گفت: اصلاح طلبان حضور بسیار محدودی در انتخابات داشتند اما من با رفتن به خیابان متوجه شدم که حدودا نیمی از مردم در انتخابات شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: من در صحبتی که با مردم کردم متوجه شدم آنها به خاطر ایستادگی در برابر غرب رای می دهند و آنها خواهان شرایط بهتر اقتصادی هستند و امیدوارند شرایط اقتصادی بهبود یابد.