آنها در سخنان جالب و منحصر بفرد خود ضمن خبر دادن از "تلاش ماموران براي سفيد شدن ذهن موسوي و رهنورد" تصريح كردند: ذهن موسوي و خانم رهنورد هرگز سفيد نخواهد شد.

فرزندان مير حسين موسوي يكي از سران فتنه در گفت و گو با سايت متعلق به وي از نگراني ماموران از "رسيدن صداي موسوي و رهنورد به مردم" خبر دادند.

دختران موسوي در اين گفت و گو در ادعايي ديگر افزودند:مقامات جمهوري اسلامي اميدوارند موسوي و رهنورد كم بياورند.

به گزارش سرویس سیاسی صراط، آنها در سخنان جالب و منحصر بفرد خود ضمن خبر دادن از "تلاش ماموران براي سفيد شدن ذهن موسوي و رهنورد" تصريح كردند: ذهن موسوي و خانم رهنورد هرگز سفيد نخواهد شد.

فرزندان مير حسين و رهنورد عليرغم اينكه مدعي هستند اخبار كشور به صورت فيلتر شده به موسوي مي رسد و وي دسترسي به منابع مستقل كسب خبر ندارد،اظهار داشتند موسوي از قانون هدفمند شدن يارانه ها انتقاد كرده و گفته است وضعيت اقتصادي اسفناك است.

آنها در ادامه با اشاره به صحبت هاي درگوشي با موسوي در آخرين ديدارشان با وي اضافه كردند:رفتارشان خيلی هشدار آميز و محتاطانه بود و ما حس کرديم پيامی دارد. مخفی گفتنشان به نظر ما پيام داشت!
گفتني است به عقيده بيشتر كارشناسان داخلي و ناظران غربي مسايل ايران و حاميان فتنه صهیونیستی-امریکایی 88 ،سوخت فتنه مذكور مدتهاست به انتها رسيده است و پرونده سران فتنه از نظر عناصر صحنه گردان اصلي اين فتنه مختومه شده است و سران ناكام فتنه ، ارزش سياسي خود را در قمار نافرجام مبتني بر دروغ بزرگ وقوع تقلب در انتخابات يكجا از دست دادند.
بعلاوه در آخرين فراخوان سران فتنه براي آشوب و بلوا در بهمن ماه سال گذشته كه با تبليغات گسترده اينترنتي و ماهواره ايي همراه بود، حضور اندك حاميان كه عمدتا نيز از بقاياي گروهكهاي معاند بودند، سبب شد تا افتضاحي تاريخي براي فتنه سبز و سران آن رقم بخورد.