کوچک زاده:

علي‌رغم ادعايي كه آقاي موسوي در مناظره شان مبني بر پيروي از خط امام داشتند، براي ما مشخص شد كه چقدر از ديدگاه امام و رهبر معظم انقلاب دور هستند.

با اظهارات موسوي نسبت به عملكرد عزتمندانه رئيس جمهور در اجلاس دوربان و طرح هولوكاست مشخص شد كه چه كساني از مطرح كردن جنايات صهيونيست‌‌ها در تريبون‌هاي جهاني مي‌ترسند.

احمدي‌نژاد به‌ حق فرزند راستين امام و انقلاب است و همانطور كه در اين 4 سال خود را فداي ارزشهاي انقلاب كرد و در برابر كانون‌هاي قدرت و ثروت ايستاد،با افشاگري در اين مناظره بار ديگر خود را فدا كرد.

از آقاي موسوي اين سؤال را داريم كه چه كساني با پول‌هاي هنگفت و هزينه‌هاي فراوان ستادهاي لوكس ايشان را مي‌گردانند؛ مگر به غير از اطرافيان آقاي هاشمي رفسنجاني و ياران شفيق آقاي خاتمي همچون سازمان نامشروع مجاهدين و حزب مشاركت هستند كه رئيس جمهور نام آنها را در مناظره افشا كرد.

امام هيچگاه نگفت كه اول شكم‌مان سير شود و پس از آن به فلسطينيان كمك كنيم؛ آقاي موسوي جواب دهند كه چرا به چالش كشيدن صهيونيست‌ها با مطرح كردن هولوكاست را افراطي‌گري مي‌خوانند در حالي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها فرمودند كه سياست خارجي اين دولت تهاجمي و شعار‌هاي امام و انقلاب را احمدي‌نژاد احيا كرده است؛ آقاي موسوي بدانند كه سياست خارجي جمهوري اسلامي را رهبر انقلاب تعيين مي‌كنند نه فلان كارمند وزارت خارجه.

بنده به عنوان كسي كه در كميسيون اصل 90 بارها اين پرونده‌‌ها را ديده و رسيدگي كرد‌ه‌ام و مي‌گويم افشاگري احمدي‌نژاد كاملاً حقيقت داشت و اعلام مي‌كند كه وي خود را فدا كرد و پيش‌بيني مي‌كنم كه افشا شوندگان عليه رئيس جمهور فداكار اعلام جرم مي‌كنند.

احمدي‌نژاد به‌ حق فرزند راستين امام و انقلاب است و همانطور كه در اين 4 سال خود را فداي ارزشهاي انقلاب كرد و در برابر كانون‌هاي قدرت و ثروت ايستاد، با افشاگري در اين مناظره بار ديگر خود را فدا كرد.