وزیر کار در سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت این، جلسه استیضاح من نیست، بلکه جلسه محاکمه فردی است که اینجا هم حضور ندارد.

سخنرانی دکتر شیخ الاسلامی در جلسه استیضاح با استقبال نمایندگان مواجه شد. با توجه به در پیش بودن بودن هنگام اذان ظهر، سخنرانی رئیس جمهور بعد از نماز ظهر و عصر برگزار خواهد شد.
وزیر کار در سخنان خود ضمن بازخوانی آنچه تاکنون در ماجرای تامین اجتماعی گذشته است، تاکید کرد کلیه اقدامات دولت و شخص وی به عنوان وزیر کار، طبق موازین قانونی بوده است.
جزئیات سخنان وزیر کار و امور اجتماعی به زودی منتشر خواهد شد.
مشروح مذاکرات مجلس به صورت زنده از رادیو فرهنگ (موج FM و فرکانس 107.3) پخش می شود.