به دنبال مشاركت گسترده مردم در انتخابات و انتخاب احمدي‌نژاد بعنوان رئيس جمهور، افراطيون فشار خود را بر مير حسين موسوي براي عدم پذيرش راي مردم تشديد كردند.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، اعضاي شوراي مركزي مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت در اين جلسه ميرحسين موسوي را تحت فشار قرار دادند كه با صدور بيانيه، گفتگو با خبرنگاران داخلي و خارجي، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، ملاقات با مسئولان نظام از پذيرش راي 24 ميليوني مردم به محمود احمدي‌نژاد خودداري كند.

برخي از اين افراطيون با فراخوان اراذل و اوباش از نقاط مختلف در صدد برآمده‌اند در شهر آشوب و بلوا برپا كنند. رسانه‌ها و راديوهاي خارجي نيز با بسيج خبرنگاران و تصويربرداي خود سعي دارند شيريني پيروزي مردم در انتخابات را با بزرگنمايي برخي تحركات آشوبگرانه اراذل در كام مردم تلخ كنند.

مردم ايران ديروز با مشاركت 85 درصدي در انتخابات دهم رياست جمهوري بالاترين رقم حضور را پس از رفراندوم جمهوري اسلامي رقم زدند و با انتخاب 63 درصدي از كل آراي ماخوذه، محمود احمدي‌نژاد وي را بعنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران برگزيدند.