برخي منابع خبري از فشارهايي براي جلوگيري از پخش اعترافات يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران از صدا و سيما خبر مي‌دهد.

بر اساس گزارش سايت اينترنتي جهان اين فرد در اعترافاتي بي‌سابقه پرده از فعاليت‌هايي برداشته است كه با هزينه‌هاي كلان و براي براندازي نرم و حتي براندازي مستقيم نظام طراحي شده بود. براساس اين گزارش، متهم ديگر كه از معاونان رئيس‌جمهور سابق است رسماً به تحريك مردم و جوانان به آشوبگري رسانه‌اي و ايجاد تشنج در فضاي سياسي كشور اعتراف كرده و دائماً با گريه نسبت به اقدامات گذشته خود ابراز ندامت مي‌كند. خبر ديگري نيز حاكي است محمد قوچاني از نويسندگان و گردانندگان مشهور روزنامه‌هاي دوم‌خردادي و عضو ستاد آقاي كروبي فاش كرده است كه مدتي قبل همراه با همسر و مادر همسر خود در سفر به يكي از كشورهاي خليج فارس در دوره‌هاي آموزشي انقلاب‌هاي مخملي شركت كرده و بخشي از آموخته‌هاي خود را به صورت آزمايشي در سمنان اجرا كرده است. بر اساس گزارش ديگري اكثر اعترافات بازداشت‌شدگان حول محور سازماندهي قبلي اعتراض‌ها و آشوب‌هاي اخير بوده است. برخي از متهمان نيز اعتراف كرده‌اند كه قرار بوده است در صورت پيروزي موسوي اين آشوب‌ها به سبب در اختيار داشتن دولت آينده با شدت بيشتري انجام شود. در اين حال پخش اعترافات خبرنگار ايراني شبكه چهار "بي بي سي" باعث نگراني بخشي از روزنامه‌نگاران كه داراي ارتباط با اين بنگاه رسانه‌اي انگليسي بوده‌اند، شده است.