برخي شخصيت ها و گروه‌هاي سياسي و صاحبان قدرت با فشار بر دفاتر برخي مراجع و علما از ارسال پيام تبريك بمناسبت خلق حماسه باشكوه ملي و پيروزي محمود احمدي نژاد منتخب ملت ايران جلوگيري مي‌كنند.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، اين در حالي است كه شور حماسي مردم در انتخابات اين دوره در سطح بين‌الملل بازتاب وسيعي داشته و اين روزها جشن و سرور از پيروزي احمدي‌نژاد در كشور مشاهده مي‌شود.

اين صاحبان قدرت در شرايطي كه با وجود تمام توان و امكانات نتوانستند راه به جايي ببرند و مردم دست به انتخاب اصلح زدند، هم‌اكنون از انواع ترفندها سود برده و در صدد بروز ناآرامي و تلخ كردن اين پيروزي در كام مردم هستند.

اين عده با فشار بر دفاتر مراجع و علما كه مردم نسبت به آنان حرف شنوي داشته و حساس هستند، سعي دارند وارد عمل شده تا بلكه بتوانند باخت خود را در برابر اراده ملت جبران كنند.