احمدي نژاد گفت:فضاي انتخابات بايد فضاي نشاط، شور و انديشه و مملو از پاكي‌ها و صداقت‌ها باشد و در آن بايد همه داشته‌هاي ملت به صحنه بيايد چرا كه سرنوشت چهار سال آينده كشور رقم خواهد خورد و براي تحقق آن نيازمند فضاي منصفانه و برادري است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور كشورمان پس از نام‌نويسي در ستاد انتخاباتي كشور به منظور كانديداتوري در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه امور عالم در دست قدرت الهي است و خدا را سپاسگزاريم كه ملت ايران قدم در راه الهي گذاشته‌اند و با اراده ملي و همبستگي عمومي دست‌اندركار برقراري جامعه نمونه و الگو است، آنچنان كه پيامبر گرامي اسلام (ص) اسوه براي همه است و جامعه ما نيز بايد الگو و اسوه براي همه ملت‌ها باشد.

وي افزود: رسيدن به قله‌هاي پيشرفت نيازمند به پاسخ مثبت به دعوت پيامبر مكرم اسلام(ص) است و امروز ما در راه حركت به سمت قله‌هاي عزت و عظمت هستيم و ملت ايران با مجاهدت و عزم انقلابي خود در مسير عدالت و عدالت‌خواهي، عزت و عزت‌خواهي و پيشرفت و كمال در حال حركت است.

رئيس جهموري تصريح كرد: ملت ايران در عرصه‌هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در حال شكوفايي است و گام‌هاي بلند ملت ايران يكي پس از ديگري با تدبير برداشته مي‌شود و در فرهنگ ملت ايران و در نظام برآمده از اراده ملت ايران خدمت‌رساني و خدمتگزاري به ملت يك سعادت است و خدمت به ملت ايران نه تنها يك افتخار بلكه بالاترين افتخار است.

احمدي‌نژاد با بيان اينكه امروز ملت ايران پرچمدار عدالت‌خواهي، عزت و كرامت انسانها در سطح جهاني است خاطرنشان كرد: در اين مسير متعالي ملت ايران با شجاعت ايستاده است و بايد خداوند را از همبستگي بي‌نظير و وحدت مثال‌زدني و آرمانخواهي ملت ايران سپاسگزار بود.

رئيس جمهور عنوان كرد: در جمهوري اسلامي ايران انتخابات حق مردم و يك امر اصيل است و بدون مشاركت و نظارت مستمر همه آحاد مردم امكان تحقق آرمانها و هدف‌ها وجود ندارد.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه هر انتخاباتي بايد نقطه شروع حركتي جديد و سكوي پرشي به قله‌هاي بلندتر و آغازي دوباره براي ملت باشد تصريح كرد: اصل حركت براي مردم و خدمت به مردم است و انتخابات صحنه حضور ملت، جوشش اراده‌ها و برپا داشتن شرايط و حركتي نوين است و انتخابات بايد مقوم دوستي‌ها و برادري‌ها باشد و زمينه را براي همبستگي ملي و حركت سريع‌تر به سوي كمال فراهم كند.

وي انتخابات را يك ميثاق عمومي براي پافشردن بر هدف و حركت دسته‌جمعي براي تحقق هدفها دانست و خاطرنشان كرد: در ايران انتخابات يك امر اصيل است و هر انتخابات بايد يك گام و يك سكو ما را به سوي هدفها نزديك‌تر كند.

رئيس جمهور عنوان كرد: فضاي انتخابات بايد فضاي نشاط، شور و انديشه و مملو از پاكي‌ها و صداقت‌ها باشد و انتخابات رياست جمهوري دهم در راه است و در آن بايد همه داشته‌هاي ملت به صحنه بيايد چرا كه سرنوشت چهار سال آينده كشور رقم خواهد خورد و براي تحقق آن نيازمند فضاي منصفانه و برادري است.