تعدادي از اين بهائيان در چندين سال گذشته با نفوذ در كلينيك‌هاي روان‌شناسي و موسسات روان‌كاوي اقدام به مشاوره به مراجعه كنندگان خود كه بيشترين آنان مسلمان هستند.

فرقه ضاله بهاييت با پوشش يک موسسه علمي وارد حوزه اجتماعي کشور شده‌اند.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»، فرقه ضاله بهائيت با رويكرد جديد خود اقدام به تاسيس موسسه... بهائيان موسوم به BIHE به صورت زيرزميني و غيرقانوني نموده است كه بتواند با ايجاد سرگرمي و اشتغال براي جوانان خود از خروج آنان از ايران جلوگيري بعمل بياورد و از اين راه بتوانند درآمد و شغل مناسبي در شركت‌هاي خصوصي براي خود پيدا كنند. از سويي با نفوذ در كلينيك‌هاي روان‌شناسي در تهران اقدام به كسب اعتبار در بين روان‌شناسان و ترويج آموزه‌هاي ضاله خود بپردازند.
در اين زمينه اخيراً تعدادي از بهائيان با دادن مدارك تحصيلي جعلي از موسسه غيرقانوني ... بهائيان به عنوان مشاور در كلينيك‌هاي روان‌شناسي استخدام شده‌اند و از اين طريق به ترويج اباحه‌گري و فساد و فحشاء و تبليغ فرقه ضالت بهائيت مي‌پردازند.
بنا بر اين گزارش، اين موسسه بيشترين سرمايه‌گذاري و اهميت را در چندين سال گذشته داشته است و از نظر كادر اجرايي بيشترين اساتيد و بيشترين دانشجويان را به خود اختصاص داده است. دانشجويان برتر اين دپارتمان پس از اخذ مدرك ليسانس با معرفي محفل ملي كانادا و كاليفرنيا و هماهنگي تشكيلات بيت‌العدل مستقر در سرزمين‌هاي اشغالي با دانشگاه‌ها با هزينه تحصيلي اعم از اسكان و خوراك و پوشاك مشغول به تحصيل در رشته روان‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري مي‌پردازند.
از سرشاخه‌هاي اصلي اين دپارتمان مي‌توان به ك.ر، ف.ح، ن.ب، ف.م و س.م اشاره كرد.
تعدادي از اين بهائيان در چندين سال گذشته با نفوذ در كلينيك‌هاي روان‌شناسي و موسسات روان‌كاوي اقدام به مشاوره به مراجعه كنندگان خود كه بيشترين آنان مسلمان هستند مي‌نمايند و در همين بين به تبليغ فرقه ضاله خود و ترويج اباحه‌گري و فساد و فحشاء مي‌پردازند.