کمیته ای متشکل از آقایان طیب نیا(وزیر امور اقتصادی و دارائی)، محمد شریعتمداری(معاون اجرایی رئیس جمهور) و محمد نهاوندیان(رئیس دفتر رئیس جمهور) جهت بررسی و چگونگی حذف احتمالی اقشار پردرآمد از دریافت یارانه تشکیل شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» ؛ به دستور روحانی کمیته ای متشکل از آقایان طیب نیا، شریعتمداری و نهاوندیان جهت بررسی و چگونگی حذف احتمالی اقشار پردرآمد از دریافت یارانه تشکیل شده است.
مشرق نوشت: وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا، اعضای هیات مدیره بانک ها و شرکت های بزرگ اقتصادی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، معاونان وزرا و استانداران، قضات عالیرتبه و دیگر صاحبان درآمدهای بالا در لیست بررسی و چگونگی حذف آنان از دریافت یارانه قرار دارند.