نامه رئیس جمهور مبني بر معرفي وزراي پيشنهادي علوم، ورزش و آموزش و پرورش به مجلس در صحن علني قرائت شد.

در نامه دکتر روحاني به علي لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی که ضرغام صادقي عضو هيئت رئيسه آن را قرائت کرد، آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر علی لاریجانی
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام

احتراما در اجراي اصل 133 قانون اساسي جمهوري اسلامي اسامي، وزراي پيشنهادي به همراه شرح حال و برنامه‌هاي آنان براي اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌گردد.

1.جناب آقاي دکتر رضا فرجي‌دانا وزارت علوم، تحقيقات و آموزش عالي
2.جناب آقاي علي‌اصغر فاني وزارت آموزش و پرورش
3.جناب آقاي دکتر سيدرضا صالحي‌اميري وزارت ورزش و جوانان.