خطیب جمعه عوامیه عربستان با تاکید بر حمایت از ملت بحرین، تاکید کرد: «مردم بحرین کلید پیروزی و تغییر در جهان هستند.

«آیت الله شیخ نمر باقر النمر»، با اشاره به مقاومت جانانه مردم بحرین در برابر رژیم آل خلیفه، اظهار داشت: «ما و آن‌ها ملتی واحد هستیم و تا آخرین نفس با آنها خواهیم بود.»
خطیب جمعه عوامیه افزود: «آل سعود و آل خلیفه و هیچ یک از طاغوتیان نمی‌توانند بین ما فاصله ایجاد کنند، زندانی می‌شویم تا آن‌ها آزاد شوند و می‌میریم تا آنها زنده شوند چون زندگانی ایشان حیات ماست و آزادی و کرامت آن‌ها، آزادی و کرامت ماست.»
وی با بیان اینکه بحرین از نظر مساحت کوچک ولی از لحاظ اراده قوی است، گفت: «ملت بحرین علی رغم کم بودن تعدادشان، در ارتباط معنوی با خداوند متعال از جایگاه والا و ارزشمندی برخوردارند.»
این روحانی شیعی در ادامه تصریح نمود: «مردم بحرین تنها در برابر رژیم آل خلیفه و نیروهای سپر جزیره نایستاده است بلکه همه قدرت های استکباری و به خصوص آمریکا را در پیش رو می‌بیند.»
وی افزود: «آمریکا از آل خلیفه حمایت می‌کند و به این رژیم دستور می‌دهد مردم را سرکوب کند همانطور که در دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد هستیم.»
شیخ باقر النمر، بحرین را دروازه تغییر و اصلاحات ریشه ای در همه کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیف کرد و اظهار داشت: «آمریکا به خوبی می‌داند که تغییر در بحرین به معنای تغییر در خلیج فارس است لذا با تمام قوا از رژیم آل خلیفه حمایت می کند تا زمینه سقوط سایر حکام دست نشانده خود را مهیا نکند.»
وی تاکید کرد: «از این جزیره کوچک، جهان تغییر خواهد یافت و بحرین دروازه تغییر و تحول جهانی است.»