آخرين اخبار بدست آمده از ضربه به محفل اصلاح طلبان در قيطريه از دستگيري علي تاجرنيا عضو شوراي مركزي حزب مشاركت حكايت دارد.

 

 به گزارش خبرنگار انتخاب 10،علي تاجرنيا در حالي دستگير شده كه در اين محفل يك سيستم مركز پيام مخابراتي براي شنود بي سيم وتلفن همراه كشف شده است.همچنين دراين محفل تعداد زيادي سلاح سرد همچون چماق،قمه و پنجه بوكس كشف شده است.

گفته مي شود تاجرنيا با سپردن وثيقه سنگيني آزاد شده است.