آقاى مهدى كروبى با مواضعى كه در ماه هاى اخير اتخاذ نموده و اتهامات كذب و شرم آورى كه به نظام اسلامى نسبت داده، اين روزها به ستاره رسانه اى ضدانقلاب و غرب تبديل شده است.

كف و هورايى كه رسانه هاى مخالف نظام براى كروبى مى كشند، بى سابقه است و به خوبى از افول بى بازگشت شيخ سابق اصلاحات خبر مى دهد. نكته اى كه در اين ميان قابل تامل است، صفت «شجاعت» است كه رسانه هاى ضدانقلاب و نيز افرادى نظير ميرحسين موسوى، كروبى را بدان مى ستايند. آقاى كروبى نيز به طور مداوم و در هر مصاحبه اى به اين صفت ذاتى خود اشاره و تاكيد مى كند كه از هيچ كس نمى ترسد!

 

به گزارش روزنامه جوان، البته آقاى كروبى حق دارد! كسى كه ۳۰۰ ميليون تومان از يك متخلف اقتصادى به نام شهرام جزايرى پول دريافت كرده، در مناظره انتخاباتى و در چشم مقابل ۷۰ ميليون ايرانى هم به دريافت اين پول از شهرام جزايرى اعتراف نموده و هيچ برخوردى از جانب دستگاه قضايى با او صورت نگرفته است، على القاعده نبايد از هيچ چيز هراس به دل راه دهد.

 

كسى كه به رغم هزينه كردن ميلياردى (به احتمال زياد از جنس همان پول هاى شهرام جزايرى) در انتخابات موفق به كسب ۳۰۰ هزار راى از ۴۰ ميليون راى شده و آرايش از آراى باطله هم كمتر بوده، اما با اعتماد به نفس كامل خود را پيروز مى داند براى احقاق حق خود(فاصله بين ۳۰۰ هزار تا ۲۵ ميليون را محاسبه كنيد!) دعوت به آشوب مى كند، على القاعده آدم شجاعى است.

 

اما اينجا يك نكته كوچك و يك سؤال كوچك تر وجود دارد. نكته اين كه بالاخره بعد از چند ماه دعوت به آشوب و اغتشاش، نظام اسلامى بر اساس مصلحت ها و حرمت نگه دارى ها، آقاى كروبى را رها نموده تا هر چه مى خواهد دل تنگش بگويد و حرمت بشكند و دلش به كف و هوراى ضدانقلاب خوش باشد.

 

اما سؤال كوچك از آقاى كروبى كه تيغ آخته اش در برابر نظام اسلامى پايين نمى آيد، اين است كه: حضرت شيخ شجاع! بدون اين كه پاى ديگران را وسط بكشيد، خود شما، شما كه از هيچ كس نمى ترسيد، چرا در بهمن ماه ۱۳۵۵ در مراسم «سپاس اعليحضرتا» شركت كرديد و تمناى عفو ملوكانه نموديد تا از زندان آزاد شويد؟

 

آقاى كروبى! آن روز شما به شاه «سپاس اعليحضرتا» گفتيد، اكنون بقاياى شاه منفور به خاطر مواضعتان به شما «سپاس» مى گويند.

 

آقاى كروبى! در جمهورى اسلامى از هيچ كس نترسيد اما از خدا بترسيد.