دو تن از اعضاي خانواده "رجب پور " در حمله روز گذشته تعدادي از اراذل و اوباش به شهادت رسيدند.

به گزارش خبرگزاري فارس، عصر ديروز تعدادي از اغتشاش گران در حوالي خيابان آزادي به سوي مهد كودك "آواي باران " تيراندازي كردند كه بر اثر آن مادر و دختري كه پشت درب ساختمان مهدكودك بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسيدند.

اغتشاشگران در تجمع غيرقانوني عصر روز گذشته خيابان آزادي حضور داشتند.