نشریه وابسته به موسسه بلژیکی «مطالعات استراتژیک خاورمیانه و جهان اسلام» تاکید کرد: شانس بالای احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران با توجه به محبوبیت گسترده وی در میان مردم باعث نگرانی اصلاح طلبان در ماراتن نفس گیر انتخابات است.این نشریه با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان، نامزد اصلاح طلبان را فراموش کرده و نسل جدید نیز او را نمی شناسند می نویسد: اما کاندیدای اصولگرایان بیش از هر چهره سیاسی دیگری شناخته شده است.
 او در زمان شهرداری در تهران به عنوان نماد خدمت شهرت یافت و سپس در دوران ریاست جمهوری پدیده سفرهای استانی را شکل داد که باعث شده بسیاری از کارهای بر زمین مانده در شهرهای دور سر و سامان گیرد. این سفرها، باعث محبوبیت احمدی نژاد در میان مردمانی شده است که تا پیش از این احساس می کردند «پایتخت» آنها را فراموش کرده است ولی در این سفرها، در اوج ناباوری دیدند که رئیس جمهور کشور، حتی به روستای آنها آمد و به دستور او پس از مدتی راه شان آسفالت شد یا وام های عقب افتاده شان دوباره قسط بندی شد یا محصولات کشاورزی شان خریداری گردید. اینها، کسانی هستند که به احتمال قوی، برای برگزیدن گزینه خود از میان کاندیداها، حتی به دیگران فکر هم نخواهند کرد و روز 12ژوئن (22خرداد)، نام احمدی نژاد را در برگه های رأی شان خواهند نوشت. گذشته از این، هم اکنون بسیاری از ایرانیان، به دلیل پیشرفت های این کشور در زمینه انرژی هسته ای، به خود می بالند و در همان حال، احمدی نژاد و شجاعت او در برابر غرب را عامل این پیشرفت ها می دانند. آنها می گویند: اصلاح طلبان، در مقابل غرب (و مشخصا تروئیکای اروپایی) رفتار منفعلانه ای داشتند و این امر باعث شد تاسیسات اتمی ایران 2سال پلمب شده و دانشمندان هسته ای خانه نشین شوند.