رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران تصریح کرد مافیای پولی و مالی کشور بدنبال افزایش نرخ سود بانکی است و اکثر سپرده های بانکی را نیز در اختیار زیرمجموعه های خود قرار می دهد.

'محمدرضا دیانی' در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تلاش بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی اظهار داشت وجود سیاست های متناقض ضربات جبران ناپذیری به تولید کشور وارد می کند که اثرات آن تا سال ها باقی می ماند.
وی افزود: بهتر است بانک مرکزی جهت گیری وام های پرداختی و حجم آنها را که وارد بازارهای مالی کشور می شود به سمت تولید سوق دهد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد وقتی نقدینگی به سمت تولید کشیده شود نه تنها تورم زا نبوده بلکه به اشتغال زایی نیز کمک می کند.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی بالا باعث می شود تا پول فقط برای سفته بازی به صرفه باشد که به افزایش تورم دامن می زند و کمکی به جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه نیز نمی کند.
دیانی گفت: افرادی که بدنبال چنین مصوباتی هستند باید خطا ها و تجربه های گذشته را درس عبرت قرار داده و بیش از این با تولید و اشتغال کشور بازی نکنند.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران تصریح کرد مافیای پولی کشور بدنبال افزایش نرخ سود بانکی است و اکثر سپرده های بانکی را نیز در اختیار زیرمجموعه های خود قرار می دهد.
دیانی ادامه داد آنها نیز به یکباره حجم عظیمی از نقدینگی را مانند سونامی وارد بازار هر بخشی که بخواهند می کنند که این امر باعث ایجاد موج تورم در کشور می شود.
وی با بیان اینکه بهتر است بانک مرکزی نظارت بیشتری بر این گونه سپرده ها داشته باشد متذکر شد بانک مرکزی باید از این که این سپرده ها در چه راهی صرف می شوند مطلع باشد.
وی افزود:عدم نظارت دقیق بر چگونگی صرف این سپرده ها باعث شده تا اکثر سپرده ها به سمت سودزدایی از تولید و کسب درآمدهای مقطعی سوق داده شود.
دیانی با اشاره به سیاست های متناقض در حمایت از تولید اعلام کرد ما در اعمال حمایت ها یا بیستونیم یا چهلستون که این روند صنعت کشور را آسیب پذیر می کند.
این فعال اقتصادی گفت: بانک مرکزی نباید با افزایش نرخ سود بانکی به مافیای پولی و مالی کشور در این جهت کمک کند.