وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: متاسفانه سیاه نمایان قسم خورده داخلی در کشور هستند که با وجود اذعان دشمن به پیشرفت‌های ایران همچنان به سیاه نمایی می‌پردازند.

کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری در چهارمین جشنواره رسانه، آموزش عالی، علم و فناوری با تاکید بر اینکه طی چهار سال گذشته خبرنگاران با همدلی روابط عمومی دانشگاه‌های کشور اخبار آموزش عالی را به سمع و نظر مردم رسانده‌اند گفت: در 4 سال اخیر پیشرفت علم و فناوری در کشور رشد جهشی داشته است. این رشد به حدی است که حتی دشمن به آن اذعان می‌کند ولی متاسفانه برخی در درون کشور قسم خورده‌اند که سیاه نمایی کنند.

وی گفت: درحالی که رشد تولید علم در کشور 11 تا 13 برابر متوسط دنیا است عده‌ای تاکید می‌کنند که این علم باید به فناوری تبدیل شود وقتی به فناوری ارائه می‌شود می‌گویند: کیفیت را بالا بیاورید، می‌پرسیم معیار اندازه‌‌گیری این افراد از کیفیت چیست؟؛ واحد اندازه گیری کیفیت از دید آنها کدام است؟

وزیر علوم با تاکید بر اینکه متوسط ضریب تاثیر مقالات ما در مجلات بالاست گفت: در مقابل قسم خوردگان مردمی وجود دارد که به رشد علمی کشور واقف هستند و به این رشد افتخار می‌کنند. یکی از مولفه‌های اساسی اقتدار ما در جهان رشد علمی ما است. به گفته دانشجو رشد علمی روح اعتماد به نفس را افزایش داده و دشمن را مایوس کرده است.

یاس دشمن تاحدی است که به ترور دانشمندان پرداختند و این درحالی است که ترور و خون شهید انگیزه ایجاد می‌کند. آنها فکر می‌کنند با ترور محدودیت ایجاد می‌شود اما هرگز این طور نیست.

وی خطاب به مسئولین روابط عمومی دانشگاه‌های کشور گفت: از اغراق وعده بی‌خود دادن بپرهیزید و عین واقعیت را برای مردم بگویید اگر اغراق کنید، اعتماد مردم را از دست می‌دهید، بزرگترین سرمایه برای هر نظام و قشری اعتماد مردم است و روابط عمومی‌ها وظیفه دارند به نوعی عمل کنند که اعتماد افزایش یابد.