به گزارش خبرگزاري فارس، در يادداشت رسمي شماره 100/642 مورخ 9 فروردين سال 1386 وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي آمده است:

با اظهار تعارفات خود به سفارت دولت علياحضرت ملكه بريتانيا در تهران احتراماً اشعار مي‌دارد: حسب اعلام مقامات ذيربط جمهوري اسلامي ايران، دو فروند شناور جي‌مي‌ني انگليسي با 15 نفر سرنشين نظامي با تجهيزات كامل نظامي در تاريخ 3/1/1386 (23/03/2007) به قلمرو آب‌هاي جمهوري اسلامي ايران تعرض نموده‌اند.

نظر به اين‌كه در گذشته نيز چنين مواردي رخ داده و تذكرات لازم جهت جلوگيري از تكرار اين‌گونه اقدامات داده شده، دولت جمهوري اسلامي ايران مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به اقدام غير‌قانوني فوق در تعرض به آب‌هاي جمهوري اسلامي ايران ابراز نموده و با تأكيد بر رعايت اصول و موازين حقوق بين‌الملل مبني بر احترام كامل به حاكميت و تماميت ارضي دولت‌ها، مسئوليت دولت انگلستان نسبت به عواقب اين تعرض را خاطرنشان نموده و ضرورت ارائه تضمين لازم مبني بر عدم تكرار اين قبيل اقدامات را خواستار مي‌باشد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه آن سفارت محترم مراتب فوق را به اطلاع مقامات ذيربط دولت متبوع آن سفارت رسانده و از هرگونه توضيحي، اين وزارت را مطلع نمايند. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد.

در پاسخ به اين نامه، سفارت انگليس در تهران به نقل از دولت خود، ضمن عذرخواهي از ماجراي بوقوع پيوسته و تاكيد بر نداشتن قصد خصومت آميز ، متعهد مي شود كه توجه كاملي به عدم تكرار چنين وقايعي داشته باشد.

 

متن كامل اين نامه بدين شرح است:

 

سفارت معظم بريتانيا با تقديم احترام به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران افتخار دارد كه به نامه شماره 100/624 مورخ 9 فروردين آن وزارتخانه اشاره كند كه مربوط به توقيف دو قايق نيروهاي مسلح كشور انگلستان در تاريخ 3 فروردين ميباشد.

سفارت انگلستان خاطرنشان مي‌كند كه توضيحاتي درباره اين واقعه بين نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه ايران و انگليس در لندن و تهران ارائه شد و در طي مذاكراتي كه با وزير امور خارجه آقاي منوچهر متكي انجام شد تصريح مي‌كند كه افراد درگير در اين واقعه در حال عملياتي با در خواست دولت عراق تحت قطعنامه 1546 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده‌اند كه توسط قطعنامه 1723 تمديد شده بود و قطعا قصد هيچ‌گونه تجاوز خصومت‌ آميزي به جمهوري اسلامي ايران نبوده است.

سفارت انگليس تضمين مي‌كند نكاتي كه در نامه 100/624 لحاظ شده است به اطلاع مراجع ذيربط رسيده است و مسوولين براي جلوگيري از تكرار چنين وقايعي اتفاق نظر دارند.

سفارت انگليس ملزم است كه اين موضوع را براي آزادي هرچه سريع‌تر افسران انگليسي بازداشت شده و طراحي دستورالعملي براي جلوگيري از تكرار اين وقايع با مراجع ايراني مطرح كند.

سفارت بريتانيا در تهران بدين وسيله به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اطمينان مي‌دهد كه توجه كاملي به عدم تكرار چنين وقايعي دارد.