روزنامه خورشید برای آخرین شماره سال 91 خود، شعری به نام "صدای پای بهار" را به خوانندگانش تقدیم کرده است. سراینده این شعر محمد رضا تقوی فرد، متخلص به آصف است.

صدای پای بهار
اسفند یارتان بهار می‌آید
تا قد قامت سرو در امتداد نور بماند
و آواز چکاوک
هم‌آوای جوشیدن چشمه از سنگ
و خروشیدن نهر در دل کوهسار
باقی بماند
ننه‌سرما آماده می‌شود تا دندان‌های عاریه‌اش را در لیوان نیمه‌خالی منظرش بیندازد
و آخرین سرفه‌هایش در پس احساس یخ‌زده‌ای می‌غرد
دیگر از رعد هم کاری بر نمی‌آید
برق برخورد ابرها چشمی را خیره نمی‌کند
آگاهی بوستان اجتناب‌ناپذیر است
همه می‌دانند که خورشید پشت ابر نمی‌ماند
حتی اگر شهردار تاریکی در لجن جوی‌های بالاآورده از تب زمستان فرو رفته و به استقبال بهار نرود
اسفند یار گل‌هاست
پاییز و زمستان را با نبود بهار می‌شناسد
اسفند یار منتظران است
و در گوش زمین آمدن بهار را زمزمه می‌کند
گل‌ها؛
این صدای پای بهار است
بشنوید
اسفند یارتان
بهار می‌آید