منشور اصولگرایی که در جلسات مشترک میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز به تصویب رسیده و محور وحدت جریان اصولگرایی محسوب می‌شود، دارای ۱۲ باید با عنوان شاخص و ۱۲ نباید است.

متن کامل این منشور ۲۴ گانه بدین شرح است:
مبانی(اصول پایه): اسلام، جمهوری اسلامی(قانون اساسی) خط و سیره امام، ولایت فقیه

شاخص‌ها:
۱. دفاع از ارزش‌های اسلامی
۲. پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی
۳. التزام عملی به ولایت فقیه و فصل‌الخطاب قرار دادن رهبری
۴. احترام و توجه به جایگاه اجتهاد و مرجعیت و نقش روحانیت
۵. ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی و توجه ویژه به طبقات ضعیف و نیازمند
۶. اعتقاد به مردم‌سالاری دینی
۷. عدالت محوری
۸. تأکید به پیشرفت همه جانبه کشور
۹. اداره امور بر اساس موازین اسلامی و فرهنگ ساده‌ زیستی، قانون، برنامه و حسن تدبیر
۱۰. التزام به تعامل و هماهنگی میان قوا تحت هدایت رهبری
۱۱. دشمن‌شناسی و استکبار ستیزی
۱۲. تلاش برای وحدت امت اسلامی

نبایدها:
۱. نافرمانی صریح، ضمنی و پنهانی از اوامر و تدابیر رهبری
۲. نادیده گرفتن جریان گذشته انقلاب و زیر سؤال بردن ارزش‌های آن
۳. بی توجهی به سرمایه انسانی کارآمد و بکارگیری افراد فاقد تعهد و تخصص
۴. عدم رعایت موازین اخلاقی(توهین، تحقیر و ...)
۵. خروج از خط امام
۶. عدم رعایت اصل عزت اسلامی و مصلحت کشور در ارتباط با دشمنان انقلاب
۷. بی احتیاطی در مصرف بیت‌المال
۸. ایجاد فضای تعارض و اختلاف در جامعه و ایجاد تفرقه بین نیروهای وفادار و همراه انقلاب و رهبری
۹. بی توجهی به قوانین و نقض مقررات
۱۰. تضعیف حرکت جمعی و فعالیت هماهنگ
۱۱. بی تفاوتی نسبت به مفاسد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی
۱۲. عدم رعایت اصل تولی و تبری(+)

"Our President, analytical news site"