بانك مركزي اعلام كرد: متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی طی سال های 1377 تا 1383 حدود 3/16 درصد افزایش یافته در حالی که متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی طی سال های 1384 تا 1387 بیش از 7/25 درصد رشد داشته است.

بنابر اعلام بانك مركزي، متوسط دستمزد کارگران ساختمانی در یازده ماه اول سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/35 درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در یازده ماه اول سال 1387 به 1/245 رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/35 درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس گزارش بانك مركزي، در یازده ماه اول سال 1387 متوسط شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساختمانی به ترتیب به اعداد 1/241 و 4/256 رسید که نسبت به مدت مشابه سال 1386 به ترتیب 1/34 درصد و 2/34 درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی طی سال های 1377 تا 1383 حدود 3/16 درصد افزایش یافته در حالی که متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی طی سال های 1384 تا 1387 بیش از 7/25 درصد رشد داشته است.

گفتنی است، اقلام دستمزد کارگران ساختمانی شامل مزد بنای سفت کار،کارگر ساختمانی،اجرت نقاش،اجرت آسفالت کاربام،اجرت مقنی،اجرت سیمان کار،اجرت کاشی کار و اجرت گچ کار می باشد.