روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد«داریوش امیر ارجمند» هیچ گاه و هیچ زمانی در این مرکز پست و سمتی نداشته است.

در پی درج خبری تحت عنوان«اطلاعات جدید از حلقه واسط موسوی با رژیم صهیونیستی » که در آن ذکر شده بود « اردشیر امیر ارجمند 52 ساله مشاور و مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، از اعضای نفوذی در کادر علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است.»،روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در جوابیه ای من تکذیب این خبر و تاکید براهتمام رسانه ها بر گردآوری اطلاعات صحیح و دقیق تصریح کرد که آقای «داریوش امیرارجمند» هیچ گاه و هیچ زمانی در مرکز تحقیقات استراتژیک هیچ پست یا سمتی نداشته است!.
گفتنی است این جوابیه در حالی صادر شده که در خبر مربوطه از « اردشیر امیر ارجمندی» سخن به میان آمده نه «داریوش امیر ارجمند»!!!!