کتابی که پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت برکاته) در دفتر مقام معظم رهبری است که از تاریخ16 دی ماه 88 لغایت بیست و دوم اردیبهشت 89 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.

دانلود PDF کتاب فراسوی غبار با حجم 800 کیلوبایت

فهرست کتاب فراسوی غبار

 

دنیا جایگاه امتحان و فتنه

مفهوم فتنه

دنیا جایگاه امتحان و فتنه

فتنه هدف نزدیک خلقت

 

فتنه وسیله آزمایش است

تنزیه صفات و افعال الهی

معنای امتحان الهی

معنائی استنباطی برای فتنه

هدف امتحان الهی

 

امتحان قانونی فراگیر

موارد ابتلا و امتحان در قرآن

امتحان قانونی فراگیر

ذکر برخی از اسباب تکوینی امتحان

امتحانات تشریعی

انبیاء و امتحانات الهی

 

هرچه امتحان سخت‌تر،پاداش آن بیشتر

اولین مورد امتحان در عالم خلقت

امتحان فقراء و اغنیاء

انبیاء وسیله امتحان مردم

هرچه امتحان سخت‌تر، پاداش آن بیشتر

حج، امتحان مشترک همه بنی آدم

تدبر در احوال مؤمنین گذشته

 

بصیرت در مصاف فتنه

فتنه‌های عام و خاصّ إلهی

حکمت تذکّر امتحانات الهی

فتنه‌های بشری

حکمت تذکّر فتنه‌های بشری

نمونه‌های فتنه بشری در کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام

بصیرت در مصاف فتنه

 

نقش شیطان در فتنه‌های بشری

توحید افعالی در فتنه‌ها

ادب در بندگی

نقش شیطان در فتنه‌های بشری

فتنه‌های اجتماعی

انواع فتنه‌های بشری

 

هدف فتنه‌های الهی

اقسام فتنه کنندگان

اهداف فتنه کنندگان

داستان‌های قرآن در رابطه با حسد

 

وسیله آزمایش ، دل بستن ندارد

شبهاتی در رابطه با فتنه‌ها

پاسخ شبهه حاکمیّت تدبیر عام الهی بر همه هستی

یکی شدن اراده اولیاء خدا، با اراده خدا

تفاوت جهت نسبت، در عوامل مختلف فتنه

فتنه جویی انسان‌ها

پاسخ شبهه فراهم کردن زمینه کمال، خیر است

وسیله آزمایش، دل بستن ندارد

 

وظیفه ما در فتنه‌ها

مسئولیت در سلسله مراتب اسباب فتنه

مسئولیت، تابع اختیار و قدرت

وظیفه ما در فتنه‌ها

تناسب پاداش با نوع آزمایش

ملّتی بی نظیر

لزوم شُکر برای پذیرش در امتحان‌های دشوار

سنّت امتحان استثناء ندارد

شناخت های لازم برای مقابله با فتنه

 

لزوم آمادگی برای مقابله با فتنه‌ها

آثار فتنه‌های آخرالزمان در نهج‌البلاغه

وظایف ما در فتنه‌ها

در دام فتنه نافتادن

نجات در دام افتادگان

مقابله با فتنه گران

 

وظایف ما در فتنه‌ها

شناخت های لازم برای مقابله با فتنه‌ها

فوائد جریانات اخیر

راه‌های شناخت فتنه و فتنه جو

ویژگی‌های فتنه جو

ارزش همّت بلند به متعلّق آن است

 

شگردهای فتنه گران برای تربیت فتنه جو

نحوه شکل گیری فتنه‌های اجتماعی

مؤلفه‌های فتنه‌های اجتماعی

ویژگی‌های هر یک از مؤلفه‌ها

شگردهای فتنه گران برای تربیت فتنه جو

مؤمن باید تیزهوش باشد

 

امیدی به هدایت طراحان فتنه نیست

عوامل مؤثر در فتنه اجتماعی

امیدی به هدایت طراحان فتنه نیست

چاره کم بصیرَتان، دادن بصیرت است

آگاهی بخشی، پادزهر جهل و ابهام

تربیت اخلاقی، درمان دنیاگرایی

 

عالمان بی بصیرت، مؤثرترین عامل در فتنه‌ها

مراتب فتنه گری

نسیان روز حساب، عامل کوردلی

فساد، لازمه اختیار انسان

عالمان بی بصیرت، مؤثرترین عامل در فتنه‌ها

نعمت رهبری بصیر

 

تحریف مفاهیم و بازی با واژه‌ها

خلاصه مباحث گذشته

استراتژی و تاکتیک‌های شیاطین در ایجاد فتنه اجتماعی

اولین ترفند شیاطین: تحقیر و استهزا

دومین ترفند شیاطین: تهمت زنی

آخرین راهکار شیاطین: آزار، اذیّت و قتل

ترویج گناه و اعمال ناهنجار

ترویج ارزش‌های ملی به جای ارزش‌های اسلامی

تحریف مفاهیم و بازی با واژه‌ها

 

تضعیف عالمان دینی، راه تضعیف باورها و ارزش‌ها

جنگ نرم

پیچیده بودن جنگ نرم در جامعه دینی

تضعیف باورها و ارزش‌ها، راه شکست جامعه دینی

تضعیف عالمان دینی، راه تضعیف باورها و ارزش‌ها

 

دانلود PDF کتاب فراسوی غبار با حجم 800 کیلوبایت