جلسه ای بالادستی و محرمانه به محوریت سید محمد خاتمی و 8 تن دیگر از مشاوران و تئوریسین های برجسته اصلاح طلب تشکیل شده و برنامه ریزی برای فعالیت اصلاح طلبان دراین محفل پی گیری می شود.

در حالیکه در بسیاری از رسانه ها بنیاد باران به مکانی جهت برنامه ریزی اصلاح طلبان برای ادامه فعالیت های سیاسی این جریان مطرح شده اخبار بدست آمده نشان می دهد که این برنامه ریزی برای آینده اصلاح طلبان در محفلی دیگر در حال برنامه ریزی است.

به گزارش«ندای انقلاب»،شنیده شده پس از رصد شدن فعالیت های اصلاح طلبان در بنیاد باران ،جلسه ای بالادستی و محرمانه به محوریت سید محمد خاتمی و 8 تن دیگر از مشاوران و تئوریسین های برجسته اصلاح طلب تشکیل شده و برنامه ریزی برای فعالیت اصلاح طلبان دراین محفل پی گیری می شود.

گفته می شود این محفل تاکنون به آسیب شناسی رفتار اصلاح طلبان در انتخابات 88،روزنه های حضور در حاکمیت و فعالیت در سپهر سیاسی کشور،بررسی وضعیت موجود،موانع پیش روی اصلاح طلبان و چگونگی رسیدن به شرایط مطلوب پرداخته و تاکنون افق های کلی را برای ادامه فعالیت این جریان تهیه و تدوین کرده است.

در همین راستا اخبار رسیده حکایت از آن دارد که این محفل درگام بعدی استراتژی ها و تاکتیک های عملیاتی خود را برای حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود دارد.