معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت دهم گفت: هر گونه نقد مذاکرات هسته ای در دولت دهم آزاد بوده است اما اکنون به منتقدین اجازه حرف زدن نمی دهند آنها را به زندان می اندازند.

به گزارش میدان ۷۲، محمد علی رامین ، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت دهم در حاشیه همایش دلواپسیم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که شما به عنوان یکی از طرح کنندگان رد هولوکاست فکر نمی کنید این موضوع باعث مظلوم نمایی اسرائیل و همگرایی غرب با اسرائیل شد و فکر نمی کنید طرح این موضوع هجمه ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد، بیان کرد: سئوال شما یک اشکال فنی دارد. بنده دبیرکل جهانی بررسی هولوکاست هستم و نه نفی آن.
رامین گفت: بنده معتقدم باید همه کارشناسان جهان از هر دیدگاهی بتوانند راجع به هولوکاست حرف بزنند. بنده متولی این قضیه هستم که دیدگاه های مخالف و موافق باید مطرح شود تا حقیقت روشن شود.
وی افزود: در وضعیت کنونی اجازه نمی دهند منتقدین حرف بزنند و منتقدین را زندان می اندازند.
رامین خاطرنشان کرد: ما بحث کردیم و اسرائیل و حامیانش را در جهان پاسخگو کردیم .
رامین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در زمانی که شما معاون مطبوعاتی ارشاد بودید منعی برای نقد مذاکرات هسته ای در مطبوعات وجود نداشت ، ابتدا با ابراز تعجب از سئوال جواب داد : یعنی چه ؟
زمانی که سئوال از سوی خبرنگار مهر تکرار شد ، رامین پاسخ داد : خیر.
خبرنگار مهر پرسید یعنی رسانه ها در آن زمان آزادانه مذاکرات را نقد می کردند و رامین گفت: بله ، قانون مطبوعات بود که باید آزادی افکار در نقد محترمانه همه امور اجرایی کشور باشد . فرق نمی کند در چه دولتی ، ولی توهین و بی احترامی ، دروغ پردازی و شایعه سازی ممنوع بوده و هست .