مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا این سه نماینده تبرئه شده اند یا خیر؟، افزود: ˈاین سه نماینده محکوم شده اند اما به دلیل این که حکم قطعی نشده نمی توان جزییات آن را اعلام کرد.ˈ

رییس دادگاه شعبه 76 کیفری استان تهران از صدور احکام سه نماینده مجلس متهم در پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد.
ˈسیامک مدیر خراسانیˈ در گفت و گو با ایرنا افزود: آخرین دادگاه سه نماینده مجلس متهم در پرونده فساد بزرگ مالی هفته گذشته برگزار شده بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سه نماینده تبرئه شده اند یا خیر؟، افزود: ˈاین سه نماینده محکوم شده اند اما به دلیل این که حکم قطعی نشده نمی توان جزییات آن را اعلام کرد.ˈ

به گزارش ایرنا ،این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده که تاکنون به اتهامات 55 متهم پرونده فساد بزرگ مالی رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.

بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.

در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.