شهردار تهران در دیدار شماری از نمایندگان مجلس مجدداً تأکید کرد نامزد انتخابات نمی شود. محمدباقر قالیباف در این دیدار تاکید کرده که همچنان بر نظر پیشین خود مبنی بر عدم نامزدی پافشاری می کند. قاضی پور نماینده ارومیه در گفت وگو با ایلنا شمار نمایندگان دیدارکننده را 40 نفر عنوان کرد و گفت 60 تن از نمایندگان ادوار گذشته مجلس هم در این ملاقات حضور داشتند اما علی رغم درخواست حاضران، ایشان تقاضای ما را نپذیرفتند.
 گفته می شود دغدغه قالیباف خدشه در اجماع آرای اصولگرایان است و وی در برخی ملاقات ها تاکید کرده که در راستای اجتناب از تفرقه مایل نیست نامزد انتخابات شود. وی در دوره گذشته انتخابات حدود 5/1 میلیون رأی کسب کرد. خبرها حاکی است برخی از اصلاح طلبان ترغیب قالیباف بر نامزدی را در راستای انشقاق میان اصولگرایان پیگیری می کنند. ستایش تعدادی از اعضای اقلیت مجلس در ماه های اخیر برای همین مصرف انتخاباتی ارزیابی می شود.